full screen background image
Keresés
2018 július 16 - hétfő
  • :
  • :

Átadták az „Év rendőre” elismerő címeket Szekszárdon

Átadták az „Év rendőre” elismerő címeket Szekszárdon

2017.04.27. A Rendőrség napja alkalmából adták át az „Év rendőre” elismerő címeket csütörtökön Szekszárdon, a PLACC közösségi téren.

reklam_furdonapok_2018hirdetés

A Tolna Megyei Közgyűlés és dr. Soczó László megyei főkapitány „Az év rendőre” címet adományozta Dudás Zsolt r. alezredesnek, aki a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bonyhádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályát vezeti.

Dudás Zsolt r. alezredes valamennyi eddig betöltött beosztásában kiemelkedően teljesített, munkája elismeréseként magasabb beosztásokba nevezték ki. Rendelkezik azokkal az ismeretekkel és képességekkel, melyek a sikeres és eredményes vezetői beosztáshoz szükségesek. Az általa vezetett szervezeti egység megítélése kiemelkedő, munkáját az önkormányzatok is elismerik. Jelentős érdemeket szerzett a Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr egyesületek tagjainak képzése kapcsán. A sikeres együttműködés és a közös szolgálat ellátás is hozzájárult ahhoz, hogy a bűncselekmények számában komoly csökkenést értünk el. Beosztottjai tisztelik, utasításait fenntartás nélkül, haladéktalanul végrehajtják.

Dudás Zsoltnak (b) gratulál Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke. Fotó: Kadarka.net 

Több alkalommal részesült különböző szintű elismerésekben, 2008-ban elnyerte „Az Év Bonyhádi Rendőre” címet. Dudás Zsolt r. alezredes hivatástudata, a rendőri pálya iránti elkötelezettsége példaként szolgálhat a személyi állomány előtt.

A Közgyűlés és a főkapitány szintén „Az év rendőre” címmel ismerte el dr. Misetics Gábor r. alezredest, a megyei főkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztály vizsgálati alosztálya vezetőjét.

Dr. Misetics Gábornak (b) adja át az elismerést dr. Soczó László. Fotó: Kadarka.net

Dr. Misetics Gábor nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, tevékenységét mindenkor magas színvonalon végzi. Korrekt, felelős vezetői tevékenységével kivívta a szakterület vezetőinek tiszteletét, a velük kialakított közvetlen kapcsolata hozzájárul a felelősen meghozott döntéseinek elfogadásához, a jelentkező feladatok rugalmas, hatékony végrehajtásához. Az irányítása alá beosztott kollégái felé nyitott, segítőkész, következetes hozzáállásával mindenkor a magas színvonalú, kiegyensúlyozott szakmai munkát támogatja. Köszönhetően szakmai felkészültségének, elhivatottságának, kiváló kapcsolatépítő képességeinek, nagymértékben hozzájárult a kapitányságok és a főkapitányság bűnügyi alegységei közötti szoros kötelék kialakításához. Munkája során folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyekkel tovább javítható a bűnügyi ügyfeldolgozás színvonala, hozzájárulva ezzel a megye közbiztonsági helyzetének javításához.

Ugyancsak a megyei önkormányzat és megyei rendőr-főkapitányság vezetője „Az év polgárőre” címet adományozta dr. Szilák Mihálynak, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnökének.

Dr. Soczó László (j) adta át az elismerést dr. Szilák Mihálynak. Fotó: Kadarka.net 

Dr. Szilák Mihály közösségi tevékenységével segíti a polgárőrség munkáját. A közrend, közbiztonság érdekében önzetlenül dolgozik. Pontosan, megbízhatóan, segítőkészen munkálkodik. Nagy lelkesedéssel és szorgalommal végzi munkáját az egyesület elnökeként. A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökeként nagyban segíti a megyei elnökség munkáját. Munkáját szakszerűség, szorgalom és jó irányítóképesség jellemzi. Kapcsolata a környékbeli polgárőr egyesületekkel és társszervekkel kimagasló.

Az elismerő címeket Ribányi Józseftől, a megyei közgyűlés alelnökétől és dr. Soczó László főkapitánytól vehette át Dudás Zsolt, Misetics Gábor és dr. Szilák Mihály.

„Az év közalkalmazottja” megtisztelő címet az idén Mészáros Ferencné, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti osztály főelőadója vehette át dr. Soczó László megyei főkapitánytól.

A képen Mészáros Ferencné. Fotó: Kadarka.net

Mészáros Ferencné hatékonyan elősegíti a közigazgatási bírságok befizetéséhez, nyilvántartásához szükséges hiteles, precíz adminisztrációt. Saját munkakörén kívül távollétében helyettesíti az osztály gyors- és gépíró titkárnőjét valamint a baleseti statisztikai adminisztrációs tevékenységet folytató közalkalmazottat. Kiemelkedő szakmai alapossággal végzi a fenti feladatokat, naprakészen vezeti a befizetéseket tartalmazó statisztikai adatokat, és rögzíti az országos rendszerben. Munkabírása kiemelkedő. Munkavégzése során igényes, hiányosságok feladatainak ellátása során nem merültek fel, szorgalma példaértékű. Közel két és fél évtizedes közalkalmazotti tapasztalatát magas szakmai színvonalon alkalmazza.

Közrendvédelmi szakterületen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a város képviselő-testülete „Szekszárd Megyei Jogú Város Év Rendőre” címet adományozott Bognár Zsolt c. r. törzszászlósnak, a Szekszárdi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának.

Ács Rezső gratulál Bognár Zsoltnak. Fotó: Kadarka.net

Méltatásában elhangzott, Bognár Zsolt kiemelkedő szakismeretekkel rendelkezik, a jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri, amit hatékonyan hasznosít gyakorlati tevékenysége során. Munkája iránt elkötelezett, magas szakmai felkészültséggel rendelkező közrendvédelmi szakember. Közterületi munkája példaértékű, intézkedései jog- és szakszerűek, személyisége és emberi kvalitása réven a közrendvédelmi szolgálat közösségében húzóerőt képez. Magatartása tisztelettudó, lakókörnyezetének megbecsült polgára.

Kiemelkedő szakismeretekkel rendelkezik, a jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri, amit hatékonyan hasznosít gyakorlati tevékenysége során. Munkája iránt elkötelezett, magas szakmai felkészültséggel rendelkező közrendvédelmi szakember.

Bűnügyi szakterületen végzett kiemelkedő munkájáért a képviselő-testület „Szekszárd Megyei Jogú Város Év Rendőre” címmel ismerte el Kucsera Máté c. r. őrnagyot, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztálya vezetőjét.

Kucsera Máté felel az alosztály munkájának szakszerűségéért, törvényességéért és eredményességéért. Szolgálati évei során szerzett ismereteket, tapasztalatokat a napi gyakorlatban jól hasznosítja. Munkavégzésére a lelkiismeretesség, megfontoltság jellemző. Kezdeményező készségével, lelkesedésével inspirálja az általa vezetett beosztotti állományt. Szakmai és vezetői feladatait magas színvonalon tervezi és hajtja végre.

Kucsera Máté (b) veszi át az elismerést Ács Rezső polgármestertől. Fotó: Kadarka.net

Az elismeréseket Ács Rezső polgármester, dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány és dr. Pilisi Gábor városi rendőrkapitány adta át Bognár Zsoltnak és Kucsera Máténak.

A rendezvényen elhangzott, a Rendőrség napja alkalmából a rendőrség állományában huzamosabb időn keresztül nyújtott kiváló és példaértékű szolgálatellátása elismeréseként Áder János, Magyarország köztársasági elnöke rendőr vezérőrnaggyá léptette elő dr. Soczó László megyei főkapitányt.

Szintén elhangzott, dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere szakterületén végzett kiváló munkája elismeréseként főtanácsosi címet adományozott dr. Marcsek Sándor r. ezredesnek, a bonyhádi kapitányság vezetőjének. A belügyminiszter tanácsosi címet adományozott Égerné Prantner Katalin r. főtörzszászlósnak, a Paksi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály szolgálatirányító parancsnokának.

A rendezvényen összesen közel ötvenen részesültek különféle elismerésben. Többen vehettek át főtanácsosi, vagy főmunkatársi címet, illetve más elismerést, jutalmat, ajándékutalványt.

Az elismerésben részesítettek teljes névsorát és laudációját itt találja – kattintson!

A vezető képen Kucsera Máté (b) veszi át az elismerést dr. Pilisi Gábor szekszárdi rendőrkapitánytól. Fotó: Kadarka.net
Read previous post:
Close