full screen background image
Keresés
2018 június 18 - hétfő
  • :
  • :

Lakossági fórumot tartanak Tolnán

Lakossági fórumot tartanak Tolnán

2017.04.12.Településképi arculati kézikönyv készül Tolnán. A kiadvány elkészítése előtt lakossági fórumot tartanak.

kadarka_net_sound_cuveehirdetés

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazásánál fogva, Tolna Város Önkormányzata kezdeményezi a város Településképi Arculati Kézikönyvének (a továbbiakban: TAK) és Településképi rendeletének elkészítését.

Az építészeti tervezést érintő jogszabályi környezetben zajló változások során, nagyobb hangsúly került az önkéntes jogszabálykövetésre, emiatt mind az építtetőkre, mind pedig a tervezőkre nagyobb erkölcsi felelősség hárul Tolna építészeti örökségének megóvása céljából.

A TAK készítésének társadalmi egyeztetése során, a tolnai önkormányzat lakossági fórum keretében is tájékoztatja a lakosságot a készülő dokumentumok várható hatásairól, melynek időpontja 2017. április 20.- 17.00 óra; helyszíne Tolna Város Polgármesteri Hivatala, 1. emeleti díszterme.

Tolna Város Önkormányzata a Város Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: HÉSz) 2017. évi módosításáról, a gazdasági és lakossági igények függvényében dönt. A hatályos HÉSz a következő címen érhető el, www.tolna.hu

A készítendő TAK és Településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, kérelmeiket, továbbá a HÉSz módosítását érintő kérelmeiket a lakossági fórumot követő 15. nappal bezárólag juttathatják el:
a) papír alapon Tolna Város Polgármesterének címezve – 7130, Tolna, Hősök tere 1.
b) elektronikus úton a tolna@tolna.hu és másolatban a(z) epites@tolna.hu címre.

Az alábbi címen www.tolna.hu elérhető a város, helyi építészeti örökségének védelméről szóló hatályos rendelete, és a helyi védelemmel érintett területek és épületek Értékvédelmi Katasztere. Erre az anyagra épül a készítendő TAK és a Településképi rendelet. Célszerű az anyag áttanulmányozása, mivel a helyi védelemmel érintett ingatlanok tulajdonosainak kötöttségei és kötelezettségei is keletkezhetnek a védelem okán, melyek természetesen ezidáig is fennálltak. A TAK készítése során a védendő épületek köre felülvizsgálatra kerül.

A Településképi rendelet elfogadását követően a HÉSz mellett a Településképi rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell mind az építési engedély-, mind a lakóépületek egyszerű bejelentése-, mind pedig a nem engedélyköteles építési tevékenységek esetében is.

Építési beruházás esetén, a HÉSz módosításának kezdeményezéséhez a kérelmeket telepítési tanulmánytervvel együtt kell benyújtani, melynek része a beépítési terv.

A telepítési tanulmányterv tartalma:

Az érintett terület rövid bemutatása.
A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása.
Javaslat a szabályozás módosítására (szöveges és/vagy rajzi munkarész).
Országos, vagy helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén az építészeti örökség sérülésének lehetőségei összefoglalása.
A beépítési terv tartalma:

Meglévő, megmaradó épület kontúrja.
Tervezett épület kontúrja.
Tervezett funkció.
Tervezett szintszám.
Telken belüli zöldfelület és parkolás bemutatása.
Szükség esetén javasolt telekhatár, javasolt építési hely.
Minden esetben kérjük megjelölni:

Kérelmező nevét
elérhetőségét (telefonszám és e-mailcím)
Tervező/ tanulmányterv vagy beépítési terv készítőjének nevét
elérhetőségét (telefonszám és e-mailcím

Forrás: tolna.hu. A kép illusztráció
Read previous post:
Close