full screen background image
Keresés
2020 július 31 - péntek
  • :
  • :

Még szorosabbra fonná az önkormányzat az együttműködést a civilekkel

Még szorosabbra fonná az önkormányzat az együttműködést a civilekkel

2017.07.02. Magasabb dimenzióba emelné a civil szervezetekkel való együttműködést az önkormányzat.

A Közgyűlés legutóbbi ülésén a képviselő-testület elfogadta azt az előterjesztést, melynek nyomán az önkormányzat kibővítheti már meglévő együttműködési megállapodását a Szekszárdi Civil Kerekasztallal.

Az önkormányzat célja, hogy a Szekszárdi Civil Kerekasztalon keresztül még magasabbra emelje együttműködését a civil szervezetekkel. A módosított megállapodásnak köszönhetően becsatornázott és tiszta, átlátható módon állhatnak majd kapcsolatban a város civil szervezetei az önkormányzattal, és azokkal egyenrangú partnerekként tárgyalhatnak – hangzott el a Közgyűlésen.

Az önkormányzat az együttműködés keretein belül többek között vállalja, hogy térítésmentesen, vagy kedvezményes térítési díjjal biztosítja a Civil Kerekasztal és tagjai ingyenes közösségi rendezvényeihez a közösségi teret. A kerekasztal delegáltjai a civil szervezeteket általánosságban érintő stratégiai, továbbá azok működésével és támogatásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalásán, egyeztetéseken is részt vehetnének. A delegáltak a közgyűlés és bizottságai nyilvános ülésein tanácskozási joggal vehetnének részt.

A bíróság által szekszárdi székhellyel nyilvántartott egyesületek száma 261  az alapítványoké 152.

A tervezet szerint az önkormányzat kidolgozza a szekszárdi civil szervezetek társadalmi részvételt igénylő városfejlesztési döntések (városfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv) előkészítésébe bevonásának, valamint a partnerségi együttműködés szabályait. Az önkormányzat emellett a költségvetés terhére, valamint bizottsági kereteken belül is forrást különít el a civil szervezetek támogatására.

A tervezetben szerepel, hogy a civil szektort érintő önkormányzati rendeletek tervezetének – az önkormányzat honlapján való közzététellel történő – társadalmi egyeztetésre bocsátásáról értesíti a Civil Kerekasztalt. Emellett az önkormányzat lehetőséget biztosít a Civil Kerekasztal részére a hatályos rendeletek érvényesülése tekintetében javaslattételre, véleménynyilvánításra.

A Szekszárdi Civil Kerekasztal az önkormányzat által a civil szervezetek támogatása érdekében létrehozott Civil Keret pályázati felhívásának tervezetét is megismerheti, és a Civil Keret iránti pályázatokról az elbírálást megelőzően véleményt nyilváníthat. A kerekasztal a szekszárdi civil szervezeteket érintő, az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott információkat továbbítja a tagjainak, tagjai véleményét, észrevételeit, javaslatait összegyűjti, és megküldi az önkormányzatnak. Továbbá a tervezet értelmében a kerekasztal a hatályos rendeletek érvényesülése és alkalmazhatósága tekintetében javaslatot tesz, véleményt nyilváníthat az önkormányzatnak.

Ezeken túlmenően a Civil Kerekasztal az önkormányzat döntéshozói munkájának segítése érdekében évente lehetőséget biztosít a szekszárdi lakosoknak írásbeli véleménynyilvánításra a város életével, működésével kapcsolatban, és az összegyűjtött véleményeket feldolgozás után átadja az önkormányzatnak.

Az elfogadott határozati javaslat alapján az önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között a megállapodás megkötése érdekében további egyeztetés szükséges, egyúttal  a Közgyűlés felhívja a jegyzőt az együttműködési megállapodás tartalmának kialakítását célzó egyeztetések lefolytatására, a megállapodás előkészítésére és előterjesztésére.

Az együttműködési megállapodás előterjesztésére a novemberi rendes közgyűlésen kerülhet sor.

A megállapodás tervezetét itt találja – kattintson!

Fotó: Kiss Albert – Szekszárdi Vasárnap
Read previous post:
Close