full screen background image
Keresés
2018 május 28 - hétfő
  • :
  • :

ÁSZ vizsgálat: súlyos hiányosságok a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál is

ÁSZ vizsgálat: súlyos hiányosságok a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál is

2016.12.08. Súlyos szabálytalanságokat tárt fel hat megyei hatókörű városi múzeumnál, közte a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálata – mondta el Warvasovszky Tihamér, a szervezet alelnöke csütörtökön Budapesten.

A hat intézmény – debreceni Déri Múzeum, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeum, a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a szolnoki Damjanich János Múzeum – pénzügyi és vagyongazdálkodása egyik esetben sem felelt meg a törvényi előírásoknak, valamint a kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonsága terén is komoly hiányosságok derültek ki – mutatott rá az alelnök, aki hangsúlyozta azt is: a hat intézmény jelentős közpénzt és közvagyont kezel, összesített kiadási főösszegük 2014-ben elérte a 4,6 milliárd forintot.

Kiemelte: a megyei múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek földrajzi elhelyezkedésüket, ellátott feladataikat, valamint látogatottságukat tekintve is, ugyanakkor a feltárt, eltérő mértékű, de sorozatos szabálytalanságok veszélyeztetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését.

A vizsgálatot 2015 második felében indították el mind a 19 megyei múzeum 2011 és 2014 közötti működésének ellenőrzésére. Az ellenőrzést időszerűvé tette, hogy korábban az ÁSZ nem végzett átfogó vizsgálatot a megyei múzeumoknál, amelyek 2011-től több alkalommal jelentős szervezeti és gazdálkodási átalakuláson mentek keresztül. Az első hat után a maradék 13 megyei hatókörű városi múzeumról szóló ÁSZ jelentést 2017 folyamán teszik közzé – fűzte hozzá Warvasovszky Tihamér.

A folyamatban lévő vizsgálatokról az alelnök elárulta, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodást, valamint a kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonságát nem csupán az első hat, hanem mind a 19 megyei hatókörű múzeumnál súlyos szabálytalanságok jellemezték, például a kölcsönzési szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeket.

Hiányosságok a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál 

Az ÁSZ megállapította, hogy a 2014. évben az irányító szervi hatáskörök nem érvényesültek, mert a múzeumigazgató elvonta az irányító szerv hatáskörét, amikor szabálytalanul nevezte ki a gazdasági vezetőt. 2012-ben a hatályos alapító okirat kiadására és államkincstári nyilvántartásba vételére határidőn túl került sor, továbbá a középirányító szerv nem ellenőrizte a nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának végrehajtását. A 2011-2012-es önkormányzati alrendszerből központi alrendszerbe történő átszervezés nem volt szabályszerű, mert a vagyon tényleges átadásához nem készítettek jegyzőkönyvet – közölte honlapján az Állami Számvevőszék.

A 2012-2013-as központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő átszervezés összességében szabályszerű volt.

A Múzeum nem határozta meg a közbeszerzések rendjének szabályait és nem rendezte belső szabályzatban a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. Az előírások ellenére, a Múzeum nem készített ellenőrzési nyomvonalat, és 2011-ben nem rendelkezett a szabálytalanságok kezelését meghatározó eljárásrenddel sem. A szervezeti és működési szabályzatban rögzített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ellenére, a gazdasági vezető, illetve a szakmai igazgatóhelyettes nem tett vagyonnyilatkozatot. A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése szintén nem volt szabályszerű. 2011-2014 között az érvényesítési feladatokra történő kijelölés nem felelt meg az előírásoknak, mert a gazdasági vezető helyett a múzeumigazgató jelölte ki az erre jogosult személyeket.

Az intézményvezető nem készített adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, nem szabályozta a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának, valamint a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjét. A Múzeum nem működtette a tevékenységének nyomon követését biztosító rendszert, ahogy 2012-2014 között a belső ellenőrzés sem látta el feladatát.

A Múzeum pénzügyi- és vagyongazdálkodásában a bevételek elszámolása és a kiadási előirányzatok felhasználása nem felelt meg az előírásoknak. Hiányosság volt, hogy kötelezettségvállalásra pénzügyi ellenjegyzés nélkül került sor, nem feleltek meg az előírásoknak a felhalmozási kiadásokat alátámasztó számviteli bizonylatok, és előfordult, hogy szabálytalanul folyósítottak pótlékokat munkavállalóknak. Vagyonát a Múzeum 2012-es beszámolójában vagyonkezelési szerződés hiányában jogalap nélkül mutatta ki.

2014-ben a Múzeum beszámolója nem mutatta be megfelelően a kezelésbe vett állami eszközöket. A kulturális javak kölcsönzése során a Múzeum által kötött szerződések nem tartalmazták a kötelező tartalmi elemeket, emiatt a kölcsönzött műtárgyak állományvédelme nem volt biztosított. Az ÁSZ a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének öt, a múzeum igazgatójának 24 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál az irányító szervi hatásköröket 2011. december 31-ig a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 2012. december 31-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. január 1-jétől Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja. A középirányító szervi feladatokat 2012. január 1-jétől az év végéig a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ látta el. A Múzeum pénzügyi, gazdálkodási feladatait az ellenőrzött időszakban saját hatáskörben végezte; teljesített összes bevétele 2014-ben 271,2 millió Ft, teljesített kiadása 235,5 millió Ft volt – tájékoztatott az Állami Számvevőszék.

Kadarka.net/MTI

A képen a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.  Fotó: WMMM
Read previous post:
Close