full screen background image
Keresés
2020 július 30 - csütörtök
  • :
  • :

Szekszárdi uszoda: nem született döntés a rendkívüli közgyűlésen

Szekszárdi uszoda: nem született döntés a rendkívüli közgyűlésen

2020.02.13. Nem született döntés a közgyűlés szerdai rendkívüli ülésén, melyet az uszodaberuházással kapcsolatosan hívtak össze. A testület a jövő hét elején újratárgyalja az ügyet. 

A rendkívüli közgyűlés kezdetén Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője ismertette az uszodaépítés ellenőrzésére létrehozott ideiglenes bizottság megállapításait, javaslatait.

A bizottság megállapította, hogy az uszoda helyszínválasztása, tervezése valószínűleg elhibázott, részben mert a területen magas a talajvíz szintje. Tájékoztatásuk szerint, mivel a megrendelő, vagyis a város korábban elfogadta az első teljesítési határidővel kapcsolatos késedelmet, melyet egy hiányzó talajmechanikai szakvéleménnyel indokolt a kivitelező, ezért ezzel kapcsolatosan feltehetőleg nem tarthatnak igényt kötbérre. Ezzel kapcsolatosan felmerült egy pótmunka igény, melynek költsége 63 millió forint, amit a bizottság kénytelen volt elfogadni. A második teljesítési határidővel kapcsolatos kötbérigény érvényesítésére azonban adott a lehetőség.

Ugyancsak megállapították, hogy az eddig elkészült munka minősége nem első osztályú, és az első számlázás során nem lehetett volna érvényesíteni az első osztályú munkát. Egyben felhívják a polgármesteri hivatalt, hogy szerezzen be szakvéleményt, mely tartalmaz egy kimutatást az értékcsökkenésről, mely azáltal keletkezett, hogy az elvégzett munka nem első osztályú.

A bizottság az épület energetikai áttervezése kapcsán megállapította, hogy nem valós a kivitelező azon hivatkozási alapja, hogy azért volt szükség a tervek átdolgozására 2018-ban, mert a szekszárdi vízmű szennyvíztisztító telepe másik helyre került. Ugyanis a költözés ténye már 2015-ben is ismert volt.

A bizottság megállapítása szerint az uszodaberuházás a teljes projekt folyamán lassan haladt és a kivitelezés folyamatában jelenleg sem látható változás. Bár a lebonyolító és a műszaki ellenőr folyamatosan jelezte a lehetséges késést, illetve a problémákat, mégsem történt intézkedés. A bizottság ezért garanciákat kért a következő teljesítési határidőre vonatkozóan, és kérte ezek szerződésbe való beépítését.

Emellett felhívta a BMSK Zrt.-t mint a beruházás lebonyolítóját, hogy tegyen nyilatkozatot a kivitelező által megadott határidővel kapcsolatosan. A BMSK Zrt. megállapítása szerint a megadott 2020 június 30-i határidő tartható. A BMSK Zrt.  a kivitelező által elfogadott ütemtervet a BMSK Zrt által történő aláírást követően elfogadják azzal a feltétellel, hogy a beruházás teljes időtartama alatt kerüljön sor ellenőrzésre, a megrendelő  havonta egyszer számoljon el a kivitelezővel  az elvégzett munka alapján és bármilyen csúszás azonnali szankciót vonjon maga után, illetve, hogy a kötbér menet közben is legyen kiszámolva.

A bizottság javasolj, hogy amennyiben a rendszeres ellenőrzések azt tárják fel, hogy a munka nem éri el a megfelelő készültségi fokot, a kötbér összegével csökkentsék az esedékes kifizetést. Viszont amennyiben a kivitelező a végső, június 30-i határidőre elkészül a munkával, akkor a korábban kötbér címén visszatartott összeget is megkapná.

A bizottság felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy kérjen nyilatkozatot a beruházás lebonyolítójától az elkészült gépészeti tervek véglegességéről és megvalósíthatóságáról, továbbá a hivatal által benyújtott pótmunka költségének megalapozottságáról.

Kajos Nikolett aljegyző elmondta, a szerződés szerint a megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy ha olyan döntés születik, akkor visszamenőleges hatállyal, 2019 november 20-i időponttal érvényesíthetik a kötbért. Ám ez a jogfenntartás csak arra az esetre vonatkozott volna, ha a közgyűlés felmondja a szerződést. Azzal, hogy a közgyűlés jóváhagyja a szerződés meghosszabbítását a teljesítési határidőre vonatkozóan, nem lehet érvényesíteni a kötbért a fenti időpontra vonatkozóan.

Elmondta, hogy a módosított szerződéstervezetet elküldték a kivitelezőnek is, mely szerdán megtette azzal kapcsolatos észrevételeit és bizonyos kérdésekben kéri annak módosítását, kiegészítését. Ilyen kérdés például, hogy a június 30-i teljesítési határidőbe beleszámít-e a próbaüzem ideje is. Ugyancsak kérték, hogy a szerződésben foglaltak ellenére az elvégzett munkák utáni kifizetések határideje 30 napról 15 napra módosuljon.

Arról is tájékoztatott, hogy a szerződés szerint, a létesítmény készültségi fokának március 31-ig el kell érnie az 55 százalékot. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a április 1-től napi 0,1 százalék kötbér számítható fel a beruházás teljes költségére vonatkozóan, legfeljebb 50 napig. Viszont amint feljebb írtuk,  ha  a kivitelező a június 30-i határidőre elkészül, akkor a korábban kötbér címén visszatartott összeget is megkapná.

Az aljegyző tudatta, amennyiben 2020 június végére elkészül a munka, akkor a próbaüzem augusztus közepére várható és ettől fogva már látogatható az uszoda.

A fentiek fényében a képviselők úgy határoztak,  hogy a jövő hét elején újratárgyalják a napirendi pontot, addig pedig az ÉSZ és a FIDESZ frakció további egyeztetéseket folytat.

A képen a készülő szekszárdi uszoda. Fotó: kadarka.net
Read previous post:
Close