full screen background image
Keresés
2020 április 3 - péntek
  • :
  • :

Teljesítette meghatározott céljait a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Teljesítette meghatározott céljait a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2017.03.13. A 2016. évet értékelő és a 2017. év feladatait megszabó állománygyűlést tartottak a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen.

A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tavalyi évben is teljesítette meghatározott céljait – derült ki Sarkadi Ferenc tű. ezredes, kirendeltség-vezető beszámolójából. Az illetékességi területükön – melyhez 15 település tartozik – a bekövetkezett események felszámolására eredményes együttműködés alakult ki a rendvédelmi, a területi közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal.

A kirendeltség-vezető a szakterületi értékeléseknél elmondta, hogy a polgári védelmi szakterület 263 ellenőrzést hajtott végre, melyek során vizsgálták a csapadékvíz-elvezető árokrendszerek karbantartottságát, a veszélyes fákat és fasorokat, a kijelölt befogadó helyeket, az árvízi kockázati helyszíneket, a kisvízfolyásokat, a halastavakat és víztározókat, a földtani, közlekedési kockázati helyszíneket, a lebiztosított technikai eszközöket és a települések veszély-elhárítási terveit. Az ellenőrzések során kis százalékban tártak fel hiányosságot, eltérést a kirendeltség szakemberei. A 2016. év során két új települési mentőcsoport alakult, Kajdacson, illetve Dunaszentgyörgyön. A paksi kirendeltség öt iskolával kötött együttműködési megállapodást, melynek keretében minden hónapban öt napon keresztül, napi két órában fogadták a diákokat, akik a katasztrófavédelemnél teljesítették a közösségi szolgálatot.

A tűzoltósági szakterület vonatkozásában a kirendeltség-vezető elmondta, hogy az illetékességi területen a 2016. év folyamán összesen 336 tűzoltói vonulás történt, ebből 193 esetben tűzesethez, 143 esetben műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók. Az összes esetszámból 145 téves jelzésnek minősült. Kéménytűz 5 esetben következett be, szén-monoxid mérgezéssel járó káreset nem volt. Szándékosan megtévesztő jelzés 2 esetben fordult elő. A 2016. évi vonulási adatok vonatkozásában megállapítható, hogy az összes eseményszám kis mértékben növekedést mutat a 2015-ös adatokhoz képest.

A 2016. év során jelentősebb esemény történt egy veszélyes ipari üzemben, ahol egy etanol átemelő szivattyúnál a kipárolgó gőzt elvezető csővezetékben robbanás és tűz keletkezett. A tűz a mindössze kilenc méterre található etanol tároló tartályokat veszélyeztette. A tüzet a kiérkező tűzoltók három habsugárral oltották el. Az eseménynél személyi sérülés nem történt, veszélyes anyag az üzem területén kívülre nem került.

További jelentősebb esemény történt Nagydorogon, ahol egy földszintes családi ház hátsó részében keletkezett tűz, ami átterjedt a teljes tetőszerkezetre. A tüzet öt vízsugárral oltották el a nagy erőkkel kiérkező hivatásos tűzoltók. A lakók elhelyezéséről a rokonok és a polgármester gondoskodott. A kirendeltség illetékességi területén hat önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyből négynek van együttműködési megállapodása a Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. Az önállóan beavatkozó Dunaföldvári egyesületet 56 esetben riasztottak tavaly.

Az iparbiztonsági szakterület 45 alkalommal ellenőrizte a veszélyes áruk közúti, 19 alkalommal a vasúti, 13 alkalommal pedig a vízi szállítását. Az illetékességi területen 1 felső, 5 alsó küszöbértékű, valamint 2 küszöbérték alatti üzem működik, melyeket rendszeresen ellenőriztek. A kirendeltség kiemelt feladatként kezelte a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek felügyeletét, a személyi állomány a megjelent új jogszabályok (SEVESO III) és belső szabályozók elsajátítása érdekében folyamatos képzéseken vett részt. Az illetékességi területen helyszíni szemlékkel győződtek meg arról, hogy nem tárolnak küszöbérték feletti mennyiségben veszélyes anyagot az egyes üzemekben, telephelyeken. Az eredményesség és meglepetésszerűség érdekében ezen üzemeknél a szemlét előzetes kiértesítés nélkül hajtották végre. Megállapították, hogy az üzemek mindegyike maradéktalanul betartotta az előírásokat.

A kirendeltség hatósági osztálya 787 ellenőrzést folytatott le 2016-ban. Az ellenőrzések 52 %-a tűzvédelmi, vagy piacfelügyeleti, 34%-a polgári védelmi, 14 %-a iparbiztonsági ellenőrzés volt. A 2016. évben 255 hatósági eljárást folytatott le a kirendeltség hatósági munkát végző állománya, mely 3 %-os növekedést mutat 2015. évhez viszonyítva. A szakhatósági eljárások tekintetében 122 eljárás lefolytatására került sor, mely 27 %-al magasabb az előző évhez képest. Az illetékességi területen a jogkövető magatartás javult, azonban a kirendeltség 2016 évben összesen 3.950.000 Ft bírságot szabott ki 46 eljárás során.

A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén megfelelően biztosította 2016. évben a lakosságvédelmi, iparbiztonsági, tűzmegelőzési és a mentő tűzvédelmi feladatok ellátását, így dr. Hábermayer Tamás tű. ezredes, igazgató-helyettes a Kirendeltség 2016. évi tevékenységét megfeleltre értékelte.

Forrás: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Read previous post:
Close