full screen background image
Keresés
2021 április 13 - kedd
  • :
  • :

Fellegajtó nyitogató

Fellegajtó nyitogató

Fellegajtót nyitogatok, vagyis én vagyok az aki nem jó. Abban a magasságban kell mozognom, hogy elérjem a fellegeket. Emelkedni kell. Naponta szárnyra kelni. Túl a házam, házak, falvak városok, erdők, mezők, vizek, folyók, patakok, hegyek, völgyek fölé. Onnan nézni a teremtett világot. Közel a Teremtőhöz. Bezörgetni hozzá!

Nyittassék a fellegajtó! Mert csak a zörgetőnek adatik ez. Aki kér, az kap. Ennyire egyszerű. Onnan látni a világot, annak semmihez nem fogható rendjét! Ebben az emelkedettségben minden más. Örömében teremthetett ilyet az Aki rám is gondolt.
A Maga képére formált. Tanították ezt. Elhittem. Hiszem akaratát. Erejét. A változtathatatlan törvényeit. Ha ez egyszer megváltozik a hibámból, visszaesek. Lehullok, alászállok. Jártam már a mélyben. Nem is olyan régen. Erőtlen zokogás. Belső könnyezés. Láthatatlan, átoktalan sírás. Találkoztam Vele ott is. Szólt. Most reggel is. Aludni sem hagy. Makacssága figyelmet követel. Tanít. Hallgatok, hogy halljam. Akinek van füle a hallásra, csak azé a hang. Kegyelem ez a hallható, kimondott szó, a hit.

Van akinek van, más csak reméli. Hit, remény. A kapcsolódó harmadik fogalom, az más! Ahhoz már nem vagyok elég magamnak. Szeretnem kell másokat is. A Törvény summája szerint: szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. a második pedig hasonlatos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat…E két parancsolattól függ az egész törvény – már mint a tízparancsolat – és a próféták.

Ezen összegző gondolatok mögé sorakoznak azok a talentumok, amelyekkel sáfárkodnom kell: festmények, grafikák, természetes anyagok felhasználásából készített, textilképek kategóriájába sorolandó kompozíciók reprodukciói. Fél évszázad termése. A hatvanötödik életévem egy állomás, ahol felebarátként szólíttattam meg és kaptam kedvesen, a munkásságom összegzésére való sajátos technikai felszólítást. Köszönöm a kitartó türelmet, mellyel elkészült e kiadvány és köszönöm a belelapozók megtisztelő figyelmét.

D.K.J.
Read previous post:
Köldökzsinórkötelék

Köldökzsinórkötelék...

Close