full screen background image
Keresés
2022 január 15 - szombat
  • :
  • :

A megelőzésen a hangsúly – közbiztonsági referensek részére tartottak felkészítést Szekszárdon

A megelőzésen a hangsúly – közbiztonsági referensek részére tartottak felkészítést Szekszárdon

2017.02.24. A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonsági referensei részére tartott felkészítést pénteken.

Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltségvezető köszöntőjében a megelőzésre és a közös munka fontosságára hívta fel a figyelmet.

Beke Zsolt, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnökségének vezetője az idei évre prognosztizálható ár- és belvízi helyzetre történő felkészülés jelenlegi állását ismertette. Bemutatta a Tolna megyei ár- és belvízvédelmi szakaszokat, különös tekintettel a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén találhatóakra.

Feri Róbert tű. főhadnagy, a kirendeltség hatósági osztályának munkatársa a szabadtéri tüzek megelőzésének lehetőségeit, és a tűzgyújtás szabályait ismertette a megjelentekkel. Előadásában részletesen kitért arra, hogy az I. fokú tűzvédelmi hatóság – azaz a kirendeltség – mely esetekben adhat engedélyt tűzgyújtásra, valamint felhívta a közbiztonsági referensek figyelmét, hogy a belterületen történő tűzgyújtás szabályait az önkormányzat saját rendeletben szabályozhatja.

Czinczár Krisztián tű. alezredes, polgári védelmi felügyelő a vis maior pályázatok feltételeiről, jogszabályi hátteréről, és a határidők esetleges mulasztásának jogvesztő hatályáról tájékoztatta a képzés résztvevőit. Előadásában kitért a 2016 évben újonnan megalakult települési önkéntes mentőcsoportokra, ismertette a mentőcsoportok megalakításának jelentőségét, előtérbe helyezve a települések önmentő képességének fokozását.

A felügyelő beszélt a települések veszély-elhárítási terveiről, hangsúlyozva a tervdokumentációkban szereplő adtok pontosságát, a feltárt és ismert kockázati helyszínek, valamint az események kezelésére vonatkozó feladatok megjelölésének jelentőségét. Végezetül felhívta a figyelmet a települési csapadékvíz-elvezetők karbantartásának fontosságára, javasolta, hogy vizsgálják felül az esetleges védekezéshez szükséges induló készleteket és szükség esetén gondoskodjanak azok frissítéséről, pótlásáról.

Forrás: Tolna Megyei Katasztrófavéelmi Igazgatóság. Képek: Szekszárd KVK