full screen background image
Keresés
2021 július 31 - szombat
  • :
  • :

Általános iskolai beíratás: április 20-án és 21-én tartják a Szekszárdi járásban

Általános iskolai beíratás: április 20-án és 21-én tartják a Szekszárdi járásban

2017.03.19. Április 20-án 8 és 19 óra között, illetve április 21-én 8 és 19 óra között tartják a beíratást az általános iskolás első osztályosok részére a 2017/2018. tanévre a Szekszárdi járásban – tájékoztatott a Tolna Megyei Kormányhivatal.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2017. február 28. napján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az intézmény vezetője dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot az intézmény vezetője 2017. május 5-ig küldi meg a szülő részére.

* A kép illusztráció
Read previous post:
Close