full screen background image
Keresés
2020 április 3 - péntek
  • :
  • :

Ápolókat ismert el a Balassa János kórház a Vármegyeházán

Ápolókat ismert el a Balassa János kórház a Vármegyeházán

2019.05.10. Tizenegy kórházi dolgozó, valamint két osztály közösségének munkáját ismerte el a Tolna Megyei Balassa János Kórház és a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezete pénteken az  ápolók nemzetközi napja alkalmából a Vármegyeházán megtartott ünnepségen, melyen az „Ápolás, ahogy én látom” című irodalmi pályázat legjobbjait is díjazták.

Gliedné Tillmann Erzsébet, ápolási igazgató ünnepi beszédében elmondta, az ápolók nemzetközi napján emlékezünk meg hazánk első főápolójáról, Kossuth Zsuzsannáról és Florence Nightingale-ről (angol nővér, a betegellátás reformjának elindítója – a szerk.), de az idén ugyancsak ezen a napon emlékezünk meg a Magyar Ápolási Egyesület 30 éves születésnapjáról is. Vagyis mindarról, ami szakmai, etikai iránymutatással az ápolás irányát meghatározta a szakma megbecsültsége érdekében – tette hozzá.

Dr. Németh Csaba főigazgató arról szólt, hogy a jelenlévőknek van mit ünnepelniük, hiszen nagy múltra tekint vissza a hivatásuk. Mint mondta, ezen a napon a szakma szépségét, az elkötelezettséget, az ezzel járó értékeket, azt a fajta lelki töltetet ünneplik, melyet ez a fajta munkavégzés ad.

Kiemelte, emellett a közösségek építését, erősítését is szolgálja az ünneplés. Hozzátette, amikor a szakma fontosságáról és felelősségteljességéről esik szó, az nem csak azért fontos, mert a gondjaikra bízott betegekkel foglalkoznak, de azért is, mert az egészségügyben dolgozóknak a jövő betegeire is gondolniuk kell. Mindezt azért, hogy legyenek olyan emberek, akik egyszer majd a helyükre állnak és a jövő betegeit ápolják.

Fotó: kadarka.net

Ebben a munkában egy jó hangulatú közösség komoly vonzerőt és megtartó erőt jelent. Éppen ezért olyan közösséget szeretnének kovácsolni, melynek tagjai befogadóak, akik szeretettel, megértéssel fordulnak a betegek és a közösségükbe tartozni vágyók felé – hangsúlyozta dr. Németh Csaba, aki kitartást kívánt a további munkához.

Feiglné Koós Gabriella, a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezetének elnöke beszédében az idén 30 éves az országos és a megyei egyesület megalakulásának körülményeit idézte fel. Szólt arról is, hogy az ápolók nemzetközi napjához kötődően színvonalas és megható ünnepség keretében ünneplik meg hivatásukat és jutalmazzák kollégáikat, elismerve munkájuk nélkülözhetetlenségét.

A rendezvényen Ács Rezső polgármester, aki az idén elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, videóüzenetben köszöntötte az ápolókat, kifejezve munkájuk fontosságát.

A beszédeket követően adták át főigazgatói dicsérő okleveleket, a Magyar Ápolási Egyesület dicsérő okleveleit és további elismeréseket adtak át.

Fotó: kadarka.net

Főigazgatói dicséretben részesült Antal Szilvia, aki 2006 óta a szemészeti osztály oszlopos tagja, mint főnővér helyettes és gazdasági nővér egy személyben, Ferencziné Csoma Beáta, aki pontosan 25 éve, 1994 óta a bőrgyógyászati osztály főnővére. Szintén főigazgatói dicsérő oklevelet vehetett át Gulyás Gabriella a neurológiai osztály gazdasági nővére és Hackl Ágnes, a III. számú belgyógyászati osztály ápolási asszisztense. Főigazgatói dicséretben részesült Magyar Mária ápoló, a gasztroenterológiai osztály főnővér helyettese, valamint Murányi Erzsébet adminisztrátor. Ugyanezen elismerést vehette át Orsós Katalin a sebészeti osztály ápolója, illetve át Patai Márta a radiológiai osztály munkatársa.

A Magyar Ápolási Egyesület kitüntetését kapta Diósiné Borbély Éva, a szülészeti osztály ápolója, asszisztense. Az egészségügyi ellátás, a betegápolás érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért a Magyar Ápolási Egyesület által adományozott elismerést vehette át Szabácsy Józsefné, a III. számú belgyógyászati osztály ápolási asszisztense.

Az egyesület emellett tiszteletbeli ápolóvá avatta Csepregi Józsefnét, Évikét, a munkaügyi osztály előadóját. A kórház ápolási igazgatósága és a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezete a Magyar Ápolók Napja alkalmából minisztériumi dicséretre terjesztette fel dr. Győriné Dávid Stefániát, a fertőző osztály vezető ápolóját, aki május 20-án, Visegrádon, a Magyar Ápolási Egyesület országos kongresszusán veheti át az elismerést.

Fotó: kadarka.net

A dekubitusz ellátásban elért pozitív változások elismerésére megalapított oklevelet az idén a kardiológiai és a neurológiai osztály, illetve szakdolgozói közössége kapta meg.

A Magyar Ápolási Egyesület megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából, a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezete és a Tolna Megyei Balassa János Kórház Ápolási Igazgatósága irodalmi pályázatot hirdetett – „Ápolás, ahogy én látom” címmel – az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a kórházban dolgozók számára.

Az értékelő bizottsághoz több értékes pályamunka érkezett. A bíráló bizottság Balogh Liliána, a Comenius Általános Iskola 7. osztályos tanulójának pályamunkáját találta a legjobbnak. A diák – akinek felkészítő tanára Morvainé Bíró Ildikó volt – az ünnepség részeként „Kiolthatatlan remény!” című pályaművét is előadta.

Fotó: kadarka.net

A Balassa János kórház munkatársai közül Galambos Csilla, a krónikus belgyógyászati osztály dolgozója és Kákonyi Ferencné, a radiológiai osztály munkatársa, valamint Vargáné Simovics Nárcisz, a pszichiátriai osztály dolgozója ugyancsak bemutatta díjazott pályaművét.

Az ünnepség zárásaként Sövényi Ferencné nyugalmazott országos főnővér tartott előadást „Az ápolásról másképpen… avagy hogyan tegyünk együtt a betegért” címmel.

A rendezvényen közreműködött Chang Quin és tanára, Erősné Máté Éva (zongora), Karácsony Hanna és tanára, Erősné Máté Éva (zongora), valamint Müller Albert, illetve Bajusz Panna és Sándor Zsigmond (zongora).

Fotó: kadarka.net