full screen background image
Keresés
2021 május 4 - kedd
  • :
  • :

ÁSZ: javult a hőgyészi Platán Szociális Alapítvány közpénzügyi helyzete

ÁSZ: javult a hőgyészi Platán Szociális Alapítvány közpénzügyi helyzete

2020.06.26. A hőgyészi székhelyű Platán Szociális Alapítvány a 2015-2018 közötti időszakban nem biztosította a szociális humánszolgáltatási közfeladatok ellátására kapott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrizhetőségét. Az alapítvány intézkedett a közpénzügyi helyzet javítása érdekében 2019 évre vonatkozóan – közölte az Állami Számvevőszék.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék. A szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok ellátása során.

A Hőgyész községben található Platán Szociális Alapítványt magánszemélyek és egy gazdasági társaság alapította 2000-ben. Az alapítvány célja időskorúak részére bentlakásos ápolást és gondozást nyújtó otthon fenntartása, időskorúak gondozása, ellátása, szociálisan hátrányos helyzetű, időseket gondozó családok segítése, személyes gondoskodást nyújtó, szakosított tartós bentlakást biztosító intézményi ellátás, valamint idősek tartós bentlakását nyújtó ápolása, gondozása.

A fenntartó a 2015-2018 közötti időszakban szociális humánszolgáltatási közfeladatait (idősek otthonában nyújtott átlagos szintű ellátás, valamint demens betegek ellátása) Hőgyész nagyközségben egy nem önállóan gazdálkodó intézményében látta el. A fenntartó részére a szociális feladatellátásra biztosított költségvetési támogatás összege – a Magyar Államkincstár adatai szerint – 2015-ben 71,4 millió Ft, 2016-ban 73,4 millió Ft, 2017-ben 86,1 millió Ft, 2018-ban pedig 95,1 millió Ft volt.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a nem állami, nem önkormányzati szociális intézmények fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Platán Szociális Alapítvány mint fenntartó a 2015-2018 közötti időszakban a könyvvezetésében a kapott költségvetési támogatások felhasználását a jogszabályok által előírt módon nem különítette el, továbbá a fenntartó és intézménye közötti, valamint az intézménye által ellátott közfeladatok szerinti bontásban nem rögzítette.

A fenntartó a 2015-2018 közötti időszakban a szociális humánszolgáltatási közfeladat ellátására kapott költségvetési támogatás felhasználásának a jogszabályban előírt ellenőrizhetőségét nem biztosította, mivel nem gondoskodott arról, hogy a költségvetési támogatások felhasználásának a fenntartó és a nem önállóan gazdálkodó intézményei gazdálkodásának elkülönített, feladatonkénti bontásban történő elszámolására az adatok rendelkezésre álljanak. Ezáltal a fenntartó nem igazolta, hogy a közpénzt a szociális humánszolgáltatási közfeladat ellátására fordította. A fenntartó mindezek alapján – az Alaptörvényben foglaltak ellenére – a felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodása átláthatóságát nem biztosította.

A pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása veszélyének megszüntetése érdekében az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedés kezdeményezését helyezte kilátásba. A Platán Szociális Alapítvány dokumentumokkal igazolta, hogy 2019. évre a közpénzügyi helyzete javult.

Forrás: Állami Számvevőszék. Fotó: platanotthon.hu
Read previous post:
Close