full screen background image
Keresés
2021 május 8 - szombat
  • :
  • :

Átadták a Szekszárd Év Rendőre kitüntető címeket

Átadták a Szekszárd Év Rendőre kitüntető címeket

2020.05.13. Ünnepélyes keretek között adták át a Szekszárd Év Rendőre díjakat szerda délelőtt a szekszárdi városházán.

Mint az díjátadó ünnepségen elhangzott, az elismerést az önkormányzat 11/2016. számú rendelete alapján adják át. Az önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi. A rendelet alapján minden évben egy a bűnügyi és egy a közrendvédelmi szakterületen dolgozó személy kaphat elismerést

Az önkormányzati rendelet és a beérkezett javaslatok alapján a 2019-es évre vonatkozóan közrendvédelmi szakterületen Kovács Mariann rendőr őrnagy, bűnügyi szakterületen Márton Róbert rendőr őrnagy vehette át a díjat. A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület javaslata alapján különdíjban részesült Balázs Bálint rendőr zászlós.

Fotó: Kadarka.net

Kovács Mariann őrnagy 1997. január 01. óta tagja a Rendőrség állományának. Közalkalmazottként kezdett dolgozni a Szekszárdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti
Osztályán, majd a főiskola elvégzése után 2003. július 01-jei hatállyal hivatásos állományba került, előadóként. 2017. augusztus 01-jei hatállyal ismét a Szekszárdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán teljesít szolgálatot, kiemelt főelőadóként.

Munkáját pontosan, megbízhatóan végzi, a rábízott feladatokat határidőre, precízen végrehajtja. Szakmai tapasztalatai alapján szabálysértési ügyekben megalapozott döntéseket hoz, melyek a bíróság előtt is kiállják a törvényesség próbáját. Részt vállal az Igazgatásrendészeti Osztályra újonnan érkező kollégák képzésében, iránymutatásaival segíti szakmai munkájukat. Önmagával szemben magas követelményeket támaszt, melyeknek igyekszik maradéktalanul megfelelni. Segítségére számítani lehet a távollévő kollégák pótlásakor, és egyéb megoldásra váró helyzetekben. Munkája során nagy hangsúlyt fektet az önképzésre, folyamatosan képzi magát. Huzamosabb időn keresztül végzett szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége, tapasztalata alapján méltán érdemes a kitüntető cím elnyerésére.

Fotó: Kadarka.net

Márton Róbert rendőr őrnagy 1997. július 1-től teljesít hivatásos rendőri szolgálatot járőri, nyomozói, csoportvezetői, majd alosztályvezetőhelyettesi beosztásokban. 2019. március 1-től a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Szekszárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályának vezetője.

Munkáját az irányítása alá tartozó személyi állományával közösen, kellő alapossággal, szakszerűen, jogszerűen és kellő motiváltsággal, magas színvonalon végzi, koordinálja. Feladatait határidőn belül teljesíti, a soron kívül kapott feladatokat önállóan, a kapott instrukciók alapján hajtja végre. A beosztásához szükséges szakmai végzettséget, gyakorlati tapasztalatokat megszerezte, javaslatai, észrevételei megalapozottak. Munkája során kiemelkedő szinten hajtotta végre azon bűnügyek irányítását, felderítését melyek összetett, sorozat-bűncselekmények voltak és a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét jelentős mértékben befolyásolták. Huzamosabb időn keresztül végzett szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége, tapasztalata alapján érdemelte ki a kitüntető címet.

A külön díjjal elismert Balázs Bálint 2004. 07. 01. óta teljesít hivatásos rendőri szolgálatot a Szekszárdi Rendőrkapitányságon járőri, járőrvezetői, szolgálatparancsnoki beosztásokban, majd 2014. július 01-jei hatállyal nevezték ki körzeti megbízotti beosztásba.

Fotó: Kadarka.net

Mind a korábbi, mind a jelenlegi beosztását nagyfokú szakmai odafigyeléssel, kiemelkedő színvonalon látja el. Közterületi munkája példaértékű. Intézkedései jog- és szakszerűek. A jogszabályismeretét folyamatosan frissíti, a megszerzett elméleti ismereteit hatékonyan alkalmazza gyakorlati munkája során. Kapcsolattartó képessége átlag feletti, kiváló munkakapcsolatot tart a társszervekkel, valamint a lakossággal. Magatartása tisztelettudó, lakókörnyezetének megbecsült polgára. Évek óta végzett eredményes tevékenysége nagymértékben hozzájárult Szekszárd város és a környező tanyavilág biztonságának javításához.

Kovács Mariann őrnagy és Márton Róbert őrnagy részére Ács Rezső polgármester nyújtotta át a díjat, míg Balázs Bálintnak a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesületnevében Borda Károly nyugalmazott tűzoltó alezredes, az egyesület alelnöke nyújtotta át az elismerést.

Az ünnepségen többek között részt vett Dr. Marcsek Sándor rendőr ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője és Dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes, a Tolna Megyei rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatója.

Kiváló a kapcsolat a város és a rendőrség között

Ács Rezső polgármester elmondta, a rendőrök munkája rendkívül fontos a közterületek biztonsága érdekében. Hozzátette, Szekszárd alapvetően biztonságos város, ám a veszélyhelyzet lezárulta után tovább kell dolgozni azon, hogy még biztonságosabbá váljanak a közterületek. A városvezető méltatta a rendőrség az önkormányzat között kialakult, együttműködést, kapcsolatot. Mint mondta, amikor kéréssel fordulnak a rendőrség felé, a rendőrség támogatólag viszonyul ahhoz. Arról is szólt, hogy a rendőrök javaslata szerint választották ki a díjazottakat. A javaslatuk alapján készült előterjesztést hagyta jóvá. Kiemelte, saját hazájában mindenkinek nehéz prófétának lenni, ezért is nagy elismerés, hogy a rendőrök maguk közül javasolnak valakit az elismerésre.

Fotó: Kadarka.net
Read previous post:
Close