full screen background image
Keresés
2021 május 6 - csütörtök
  • :
  • :

Elfogadta a megyei közgyűlés a „TOLNA109” ciklus programot

Elfogadta a megyei közgyűlés a „TOLNA109” ciklus programot

2020.06.26. Újra ülésezett a Tolna Megyei Közgyűlés. A veszélyhelyzetet követő első tanácskozás számos fontos döntést eredményezett, köztük például a „TOLNA109” ciklus program elfogadását. A Vármegyeházán összegyűlt képviselők egyebek mellett módosították az SZMSZ-t, marketing tervet fogadtak el, támogatásról döntöttek, és odaítélték az idei megyei kitüntető díjakat is – utóbbit zárt ülés keretében. Az ülés szerves részét képezték a beszámolók: Dr. Say István az értéktári munkáról beszélt, míg Szabó Csaba megyei nrendőrfőkapitány a közbiztonság helyzetéről. A megyei közgyűlést Süli János miniszter is megtisztelte jelenlétével, aki a Paks II. projekt aktualitásairól adott tájékoztatást.

Süli János a paksi beruházás kapcsán kifejtette: a szükséges dokumentációk elkészítése folyamatos, és nemzetközi szakértők bevonására is sor kerül, amivel más projektek tapasztalataira, tanulságaira is rálátást szereznek. Jelenleg több épület – irodaépület, szerelőcsarnok, konyha stb. – építése zajlik, a földmunkához pedig körültekintő módon fognak hozzá; ennek az engedélyeztetése különálló ügy.

Gondolnak az Alföldről érkező munkásokra is, mely kapcsán fontos kiemelni a készülő hidat, illetve az ideiglenes szálláslehetőség biztosítását. Nagy hangsúlyt fektetnek a tájékoztatásra, így például az érintett, környező települések polgármestereivel egyeztetnek hamarosan, valamint tájékoztató kiadványt készítenek. Kiemelten fontos a megnövekedő lakosságszám miatt, hogy a szolgáltató szektor is felkészülten várja a megvalósításban közreműködőket. Végezetül a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsról is szót ejtett, amelynek szerepe, hogy felzárkóztassa Pakshoz Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyék környező településeit.

Szabó Csaba beszámolójában aláhúzta: a felettes szerv kiválóra értékelte a megyei rendőrség tavalyi munkáját. Ezt persze a lakossági visszajelzések is alátámasztják, továbbá a települési önkormányzatok – tette hozzá. A rendőrfőkapitány részletes és átfogó dokumentumban vázolta a statisztikai mutatókat és a rendőrség tevékenységét. A 2019-es eredményeket alapul véve célkitűzéseket is meghatározott az idei évre vonatkozóan. Szeretnék többek között fenntartani a közbiztonságot, ugyanakkor a nyomozási határidőt csökkenteni, és a közlekedési helyzetet tovább javítani.

Emellett különös figyelmet fordítanak mind a Paks II. beruházás, mind a Modern Városok Programhoz kapcsolódó rendőri feladatokra.

A grémium döntött az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosításáról, amire az önként vállalt feladatok bővülése miatt is szükség volt. Ennek megfelelően a megyei önkormányzat nevesítetten vállalja – a helyi és megyei identitás erősítése érdekében végzett – közösségfejlesztési illetve értéktári tevékenységet, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, integrációjának, felzárkózásának elősegítését, valamint a lakosság klíma-, környezet- és energiatudatosságának szemléletformálását. Bekerült az SZMSZ-be a Hargita megyével való testvérkapcsolat is.

Nagyszabású koncepció került a közgyűlés elé, amelyet a „TOLNA109” ciklus program részletez. „Az új ciklus fő feladata a megyét alkotó 109 település valódi egységének megteremtése” – áll a dokumentumban. A program az öt éves önkormányzati ciklus terveit tartalmazza, mely szerint Tolna megye „sok szempontból egyedi, értékeit tekintve különleges és gazdag, adottságai előnyére fordíthatóak. Ennek tükrében hisszük, hogy a szervező megyére vár a feladat, a megyei szereplők egységbe hívását, a különböző értékek összegyűjtését, és a meglévő erőforrások összpontosítását illetően.

Ezt a missziót jelenti a „TOLNA109 koncepció”. A teljességre törekvés jegyében történik a kapcsolatrendszer kiépítése, mellyel párhuzamosan a fejlesztések új lehetőségeinek feltárása is megtörténik. Az ún. „TOP 2” gondos előkészítése vár ránk, mellyel újabb gyarapodást hozhatunk megyénkbe.

Folytatni kívánjuk a megye markáns, értékőr szerepének kiteljesítését is, hogy a szakértő munka mellett az ősök hagyatékát is méltó módon kezeljük.” A testület támogatta az előterjesztést.

Elfogadták többek között a megyei önkormányzat cégeinek (Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft., TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft.) beszámolóját. A TMFÜ sikeres nemzetközi pályázati munkáját segítették elő egy előfinanszírozást támogató döntéssel.

Dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány idején sem állt le a bizottsági munka. Ennek eredménye, hogy döntés született a kiemelt megyei értékekről és az Érték-díjról. Az elismerések és minősítések a medinai „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napján kerülnek nyilvánosságra, július 1-jén.

Egyedül a fiataloknak szánt Értékvetélkedő program hiúsult meg a veszélyhelyzet idején, azonban az előzetes részeredmények alapján így is sikerült a résztvevőknek a megyei önkormányzat elismerését kifejezni. Kiderült az is, hogy a Hungarikum 2020-as pályázatra elsősorban Tolnaikumokat és megyei értékeket bemutató kiállítási projekttel készült a megye.

A megye népszerűsítésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek az új ciklusban, ezért is fogadott el marketing stratégiát a közgyűlés legutóbbi ülésén. Az abban foglaltaknak megfelelően készült el az idei évi marketing terv , amely a megye helyzet- és önazonosításán, valamint a célcsoportok nevesítésén túl meghatározza a szükséges eszközöket, lehetőségeket, ütemezést. A megye marketing tevékenysége e ciklusban a „TOLNA109” koncepción alapul, amely a közösségek egységének megteremtését
tűzte ki fő céljául.

Sikeresnek bizonyul a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt – derül ki a megvalósítást illető beszámolóból. Az 1,255 milliárdnyi TOP forrás hasznosulását a számadatok bizonyítják leginkább. Március 31-ig összesen 821 főt vontak be a projektbe, közülük 17-en részesültek képzési, míg 559-en bérköltség támogatásban, 53-an kaptak bértámogatást, ketten pedig vállalkozóvá válási támogatást. Akik például csak szolgáltatás-nyújtásban részeltük, 190-en vannak. Nyolc vállalkozói fórumra,
valamint három pályaorientációs rendezvényre is sor került.

Mint ismert, a közgyűlés korábban klímastratégiát fogadott el a megyére vonatkozóan. A dokumentum egy pályázattal függ össze, amelyben a megyei önkormányzat klímairoda felállítását tűzte ki célul, amelyet 2019-ben megvalósított. A további fenntartás érdekében pedig a Zöldtárs Alapítványt bízta meg a működtetéssel.

Egy további jó ügyet is támogattak a közgyűlés tagjai, mégpedig a Felsőnána Jövője Alapítvány által felkarolt templom harang helyrehozását. Egy vihar következtében kár érte a műemléki védettségű, XVIII. század végén épült evangélikus templomot, amely különleges művészeti értéknek számít karzatának 38 ikonográfiai festménye okán. Hamarosan ismét zúghat a harang, amelynek megjavításához a megyei közgyűlés 100 ezer forinttal járult hozzá, az alapítvány kérésének megfelelően.

A nyilvánosságot kizárva döntöttek a megyei kitüntető díjakról, melyekre számos érdemes jelöltet terjesztettek fel.

Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat. Fotó: Ótós Réka