full screen background image
Keresés
2022 január 18 - kedd
  • :
  • :

Elfogadták a Tolna megyei foglalkoztatási stratégiát

Elfogadták a Tolna megyei foglalkoztatási stratégiát

2017.02.01. Második alkalommal tartottak partnerségi rendezvényt a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében, ezúttal viszont a foglalkoztatási együttműködésekre vonatkozó stratégia bemutatására és elfogadására került sor. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. hétfőn, Szekszárdon tartotta meg szakmai rendezvényét, melyen a paktumszervezet résztvevő tagjai aláírták a stratégia elfogadásáról szóló együttműködési megállapodást.

A rendezvényt, egyben a paktumszervezet ülését Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök, mint az Irányító Csoport elnöke nyitotta meg. Fehérvári Tamás reményét fejezte ki, hogy fejlesztései révén Tolna megye is hozzájárul hazánk foglalkoztatás területén elért eredményeihez. A megye életében rendkívül fontos időszak következik, hiszen hamarosan megkezdődhetnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból finanszírozott projektek.

Mint elmondta, a paktum célja, hogy segítse azokat a megyei szereplőket, akik nehezen boldogulnak a munkaerőpiacon. A megyei önkormányzat szakmailag felkészült a projekt megvalósítására, és az erőforrásokat felelősen kezelve hozzájárul a megye sikeréhez.

A stratégia bemutatását az ICG EX Ante Kft. ügyvezetője, dr. Janza Frigyes kezdte meg, majd a dokumentum elkészítésében közreműködő munkatársai ismertették a további fejezeteket.

Janza Frigyes az elmúlt időszak kutatómunkájának eredményeit illetően elmondta: jól megalapozott, teljes körű stratégiát alkottak. A kutatások során a munkaerőpiaci kereslet és kínálat vizsgálata került fókuszba, és nagy hangsúlyt fektettek a vállalati szféra, illetve a célcsoport igényeinek, lehetőségeinek felmérésére.

Egyéb külső tényezőket is figyelembe vettek, például a tömegközlekedés hatását a munkaerőpiacra, amelyet részletesen már Herczeg Béla ismertetett. A stratégia megalkotásának folyamatában számos konzultáció történt több gazdasági szereplővel, valamint a megyei kamarákkal, szakképzési centrummal, illetékes kormányhivatali szervekkel. Az igényfelmérések kapcsán humánerőforrás térképek is készültek, melyeket dr. Suhajda Csilla prezentált.

Janza Frigyes összegzésében aláhúzta: sikerült feltárniuk a paktum terület gazdasági és társadalmi helyzetét, illetve a Tolna megyei munkaerőpiacot befolyásoló folyamatokat. A kutatások egyértelműen alátámasztották, hogy a megyei munkaerőigény jelentősen meghaladja a nyilvántartásban szereplő álláskeresők számát. A legnagyobb problémát viszont az jelenti, hogy az alacsony iskolai végzettségűek és a közfoglalkoztatottak aránya magas szinten áll.

A 2017-től 2021-ig szóló stratégia a megyei foglalkoztatási együttműködési program (TOP-5.1.1- 15 TL1-2016-00001) keretében készült el, és a keresletvezérelt munkaerőpiac megvalósítása céljából összesen négy területet nevesít meg: képzés, koordináció, foglalkoztatás, munkaerő-piaci reintegráció.

E területek további prioritásokra és intézkedésekre bontva jelölik ki a konkrétabb feladatokat, így például a képzés területén a fiatalok munkaerő-piaci integrációját, s azon belül pályaorientációt, életpálya-tervezést, munkatapasztalat szerzést.

A Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolnáért NKKft., és a Kék Madár Alapítvány konzorciumban megvalósuló projektje összesen 1,255 milliárd forintos forrással rendelkezik.

Dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző a paktum szervezeti és működési szabályzatáról, valamint jogi ügyrendjéről tartott előadást. Elmondta, hogy az Irányító Csoport a paktumszervezet döntéshozó testülete, majd bemutatta a Foglalkoztatási Fórumot, s annak elsődleges céljait.

A rendezvény végén a paktumszervezet jelenlévő tagjai szólaltak fel, közülük elsőként Porga Ferenc, Tamási polgármestere. Mint elmondta: öröm számára, hogy részt vehetnek a paktumban, és a helyi foglalkoztatási együttműködésre irányuló projektjükről már támogató döntés is született. A térség hátrányos helyzetéről, a munkaerő hiányáról, és elvándorlásáról szót ejtve kifejezte reményét, hogy a paktum keretében helyben maradnak a munkavállalók.

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület képviseletében Kajsza Péter beszélt tevékenységükről, és a munka fontosságáról. Mint kiderült, az egyesület a kormányzat foglalkoztatáspolitikai irányvonalával összhangban, mind a megyei jogú város, mind a megye paktumszervezetében hasznosan kíván hozzájárulni a közös célokhoz.

A képen dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző. Fotó: Ótós Réka

Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat