full screen background image
Keresés
2019 július 1 - hétfő
  • :
  • :
Szekszárdi Információs portál

Gőzerővel dolgoznak az ellenőrök Tolnában

Gőzerővel dolgoznak az ellenőrök Tolnában

2017.07.16. Az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeket, többek között a fürdőhelyeket, és az élelmiszert árusító helyeket is fokozottan vizsgálják a nyáron a Tolna Megyei Kormányhivatal és a járási hivatalok, illetve a Nébih ellenőrei –  tájékoztatott a Tolna Megyei Kormányhivatal.

Épített és természetes fürdőhelyek, ivóvízellátó rendszerek

A Tolna Megyei Kormányhivatal és a járási hivatalok népegészségügyi osztályai a nyári hónapokban kiemelten ellenőrzik a szezonálisan üzemelő medencés fürdőket – vagyis a strandokat. Az ellenőrzés magában foglalja strandok nyitás előtti helyszíni szemléjét annak érdekében, hogy minden feltétel adott-e a megfelelő üzemeléshez. Ezen elsősorban azt kell érteni, hogy a medencék burkolata tiszta és ép, a vízforgató berendezések működnek, a strand pihenő területe tiszta és rendezett, az öltözők, zuhanyzók, illemhelyek megfelelő számban és állapotban rendelkezésre állnak.

A szezon folyamán a járási osztályok munkatársai és a megyei főosztály is ellenőrzi működés közben a fürdőket. A megyei főosztály helyszíni ellenőrzését úgy ütemezi, hogy a kapcsolódó kötelező hatósági laboratóriumi vizsgálatok az ellenőrzés körüli időpontban történjenek. Így a nem megfelelő fürdővíz vizsgálati eredmények esetén a hiba feltárása a helyszínen megtörténhet.

2017-ben szankciót még nem kellett alkalmazni, azonban már több, medencés fürdő üzemeltetésével kapcsolatos intézkedés történt a helyszíni szemlék, illetve laboratóriumi vízvizsgálatok eredménye alapján. Az intézkedés során egyes medencék működésének időszakos felfüggesztésére, rendkívüli karbantartásra, mosására és fertőtlenítésére adott az illetékes népegészségügyi osztály utasítást.

A kánikulai napokon problémát okoz, hogy egyes strandokra több vendéget engednek be a megengedett létszámnál. Ezt a hatóságnak időnként nehéz nyomon követni. A strandolni vágyóknak azt javasolják, hogy bármennyire is vágynak a fürdőzésre, ezeket a túlzsúfolt strandokat kerüljék el. Ugyanis a vízkezelő berendezések kapacitása sok helyen nem elegendő az előírt tisztított víz előállítására túlterhelés esetén. Ilyenkor vagy túlklórozzák a vizet, vagy a vízben jelentősen elszaporodnak a
baktériumok. Mindkettő egészségügyi kockázati tényező.

Az elmúlt évek ellenőrzési tapasztalatai alapján jelentős tendenciákat nehéz meghatározni. A tapasztalatok szerint az újonnan – az elmúlt néhány évben – létesült fürdőkben a nyitás utáni időszakban a hatóságnak több problémája akadt a működtetésben nem jártas, nem elég gondos üzemeltetőkkel. Az ilyen okok miatt indított hatósági eljárások száma, illetve kiszabott egészségügyi bírságok mértéke csökkent. Vagyis ezek a gondok mérséklődtek, de még most is sok esetben találkoznak nem megfelelő üzemeltetői hozzáállással.

A fürdők környezetét évről évre kellemesebbé, kulturáltabbá teszik a fürdőzők igényeinek kielégítése céljából. Ilyen tekintetben javuló tendencia tapasztalható. Az elmúlt években fürdővíz okozta megbetegedés, fertőzés nem jutott a kormányhivatal tudomására.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem fordul elő – csak a hatósághoz nem érkezik ilyen jellegű bejelentés. Közegészségügyi – járványügyi megelőző munkánkat segíti, ha a fürdő vendégek az illetékes járási hivatal felé jelzik az általuk tapasztalt higiénés hiányosságot, esetleges fürdővíz okozta megbetegedést.

A Szekszárdi Járási Hivatal kiemelt figyelemmel ellenőrzi a kijelölt természetes fürdőhelyeket Domboriban és Szálkán – szintén már a nyitás előtti időszaktól kezdve. A szezonban eddig végzett vízvizsgálati eredmények szerint mindegyik kijelölt strandon a víz minősége kiváló, illetve megfelelő volt.

Az ivóvízellátó rendszerek felügyelete folyamatos egész évben, a működő elektronikus adatközlő rendszeren keresztül, a helyszíni ellenőrzések nagy része a nyári időszakban történik. Fő szempont, hogy a nyári csúcsfogyasztások idején a településeken mennyiségi és minőségi szempontból is biztonságos legyen a vízellátás.

Rendezvények és táborok

Zenés-táncos rendezvények, fesztiválok, tömegrendezvények esetén közegészségügyi szempontból, a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségüket ellenőrzik, hogy a rendezvény során megfelelően biztosított-e hulladék elhelyezés, élelmiszert forgalmazó személyzet szociális helyiségekkel való ellátottsága, a rendezvény egészségügyi biztosítása, a mellékhelyiségek elegendő számban rendelkezésre állnak-e.

Nyáron sokan és sokféle tábort szerveznek, azonban nem minden szervező tudja, hogy a táboroztatást az illetékes népegészségügyi hatósághoz be kell jelenteni. A bejelentett táborokat működési idejük alatt folyamatosan ellenőrzik. Az ellenőrzés során lényeges szempont a résztvevő gyermekek fertőző betegségektől való mentességet igazoló szülői nyilatkozatok megléte, az étkezés biztosításának módja, az elhelyezés körülményei, általános rend és tisztaság, tisztálkodási lehetőség, elsősegélynyújtó-
felszerelés és személy rendelkezésre állása. Az elmúlt években az ellenőrzések során kirívó hiányosságot nem tapasztaltak.

Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés

A korábbi évek gyakorlatát követve Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár idén is elrendelte a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést. Július 1. és augusztus 31. között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek szakemberei elsősorban a nyári rendezvényekhez és az idegenforgalmi szempontból frekventált helyekhez kötődő élelmiszer-forgalmazást, vendéglátást ellenőrzik.

A NÉBIH által koordinált ellenőrzések célterületei a szezonálisan üzemelő, illetve idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, strandokon működő kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon értékesített élelmiszerek, az ifjúsági és gyermek táborok étkeztetése, a fagylalt előállítás és forgalmazás, valamint az utcai vendéglátás, a büfékocsik és mozgó vendéglátók.

A nyári időjárási viszonyokra való tekintettel kiemelt szempont a hűtési lánc fenntartásának ellenőrzése. A zöldség-gyümölcs minőségellenőrzés során fokozott figyelemmel vizsgálja a hatóság a termékek származását, eredetét, illetve nyomon követhetőségét. A hatósági szakemberek által vett minták vizsgálatára minden esetben a NÉBIH Laboratóriumaiban kerül sor.

A 2017. évi nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés fokozott figyelmet irányít a fűszerezett, pácolt előkészített húsok, a grilltermékek, a fagylaltok, a szezonális zöldség- és gyümölcs valamint a brazil és lengyel eredetű baromfihús termékek ellenőrzésére. Az ellenőrzések során mintavétel majd laboratóriumi vizsgálatok (analitikai, mikrobiológiai) végrehajtására is sor kerül.

A idei nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzések végrehajtása folyamatban van. Az ellenőrzés időszakát követően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal sajtóközleményben tájékoztatást ad az ellenőrzések tapasztalatairól, és az esetleges szankciókról.

Szabálysértés feltárása esetén hivatalból eljárás indul az élelmiszer-vállalkozóval, vállalkozással szemben. Lehetséges szankciók a jogszabálysértés súlyosságától, fajtájától függően lehet figyelmeztetés illetve bírság és, vagy tevékenység felfüggesztése, korlátozása.

További hasznos információkat talál az élelmiszer-biztonság területét érintően a http://portal.nebih.gov.hu/informaciok/elelmiszer/lakossagi/elelmiszerbiztonsag oldalon.

Zöldségek és gyümölcsök

A nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretében fokozott figyelem hárul az ebben az időszakban piacra kerülő zöldségek-gyümölcsök vizsgálatára. A növény- és talajvédelmi hatóság felügyelői ilyenkor kiemelten ellenőrzik a friss fogyasztásra szánt zöldségek és gyümölcsök minőségét, növényvédőszer és egyéb esetleges mérgezőanyag tartalmát.

Az ellenőrzések mindig a vonatkozó forgalmazási-minőségi előírások mentén történnek. A termékek minőségre vonatkozó alapkövetelményein túl – pl. a fogyasztásra szánt termék legyen ép, egészséges, tiszta, idegen anyagtól, kártevőktől mentes stb. – a jelölési információk megléte is ellenőrzésre kerül. Jól látható helyen, olvashatóan, a termék közvetlen közelében, a fogyasztót nem félrevezető módon kell feltüntetni a származási országra, fajtára, adott esetben a minőségi osztályra vonatkozó információkat, kiegészítve a pontos ármegjelöléssel. A hatóság munkatársai ellenőrizhetik a meghirdetett akciók valóságtartalmát is.

A zöldség-gyümölcs minőségellenőrzés során fokozott figyelemmel vizsgálja a hatóság a termékek származását, eredetét, illetve nyomon követhetőségét. Az árut kísérő dokumentumoknak – lehet számla, szállítólevél, felvásárlási jegy – kell igazolni, hitelt érdemlően bizonyítani a termék eredetét. Az útmenti, utcai zöldség- és gyümölcsárusoknál vizsgálják többek között a hiteles mérőeszközök meglétét és azt is, hogy valóban hazai-e a magyarként meghirdetett áru.

Az élelmiszer-biztonsági követelmények megsértése esetén (élelmiszerminőségi előírásoknak meg nem felelés, nyomon követhetőség akadályozása, származás, eredet meghamisítása) élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabhat ki a hatóság, melyet minden esetben a tétel birtokosával szemben érvényesít. A hatóság szankcióként élhet még a forgalomba hozatali, felhasználási tilalom, illetve termék megsemmisítés elrendelésének eszközével is.

A nyári zöldség és gyümölcs-ellenőrzés része a célzottan elrendelt dinnyeellenőrzés is, de most van szezonja az őszi-, kajszi-, sárgabarack árusításának is. A gyümölcsök standokra kerülése folyamatos, így a forgalmazás ellenőrzése is állandó felügyelői jelenlétet igényel.

Tolna megyében a dinnye termőföldek szinte teljes egésze Szedres és Tengelic térségére tehetőek, az ellenőrzések azonban a megye teljes területén, útszéleken illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyek mellett az áruházakban is folynak. Az ellenőrzés jogosultsága őstermelők estében kiterjed a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, értékesített termék származásának vizsgálatára valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, értékesítési betétlap és az adatnyilvántartó lap ellenőrzésére, mely iratokat az őstermelőnek az árusító helyen magánál kell tartania.

Az őstermelők, családi gazdálkodók ellenőrzése során tapasztalhatók kisebb szabálytalanságok, pl. a fent említett jelölési információk hiánya. Ezek még a helyszínen korrigálható vétségek közé tartoznak, viszont figyelmeztetést vonnak maguk után. Nagyobb szabálysértést követ el az az őstermelő, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy nem saját termelésű terméket értékesít, valamint bizonyíthatóan több termékkel jelenik meg, mint amennyi az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni. Az ellenőrök jogosultak ilyen esetekben az őstermelői igazolványt visszatartani, visszavonni.

A több évre visszavezethető felügyelői jelenlétnek, tevékenységnek köszönhetően idén még nem volt példa az idényjellegű termékek esetében szankciókra, a termelők, áruházak zöldség-gyümölcs részlegei a hatósággal együttműködve próbál az előírások betartása mellett törvényes kereskedelmet folytatni.

Nyári idegenforgalmi ellenőrzések

A nemzeti fejlesztési miniszter által jóváhagyott 2017. évi fogyasztóvédelmi ellenőrzési és vizsgálati program alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak a fogyasztóvédelemért felelős szervezeti egységei júniustól megkezdték a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket. A nyár végéig tartó fogyasztóvédelmi ellenőrzések egyebek közt kiterjednek a vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és alkalmi rendezvényekre, valamint a taxis szolgáltatásokra.

Elsősorban a sok vendéget vonzó, idegenforgalmi szempontból frekventált helyen található vendéglátóegységeknél, illetve különféle fesztiválokon, rendezvényeken vizsgálódnak a kormányhivatal munkatársai.

A személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások tevékenységét a fogyasztóvédelmi szakemberek a Szekszárdi Járási Hivatal Közlekedési és Útügyi Osztály munkatársaival közösen ellenőrzik. A kormányhivatal fogyasztóvédelmi munkatársai a vendéglátóhelyek ellenőrzésekor vizsgálják a tömegre értékesített ételek és a kimérve árusított italok pontos mérését, a kiszolgáláshoz használt mérlegek, űrmértékek hitelességét. Az egyik legfontosabb ellenőrzési szempont az árfeltüntetés.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. értelmében a fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet értelmében a termék eladási és egységárát a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni.

A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott vendéglátás keretében értékesített termék vonatkozásában a jogszabály megengedő, vagy az eladási árat vagy az egységárat kell csak feltüntetni. Az olyan vendéglátó üzlet esetében, ahol a vendéget felszolgáló közreműködésével szolgálják ki, az üzlet étel- és italválasztékához kapcsolódó eladási árakat, vagy egységárakat bemutató árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül, annak közelében is el kell helyezni.

A fent leírtak kicsit bonyolultnak tűnnek, de nem az. Fontos hogy a vendéglátóhelyen az árusított termékek, ételek, italok árát egyértelműen jól láthatóan és olvashatóan tüntesse fel a vállalkozás.

A taxi vizsgálatok során a fogyasztóvédelmi ellenőrök vizsgálják, hogy a próbaút alkalmával a vezető használja-e a taxamétert, a díjtáblázatban feltüntetett-, illetve a szolgáltatás igénybevételekor érvényes tarifát alkalmazza-e, valamint az út végén teljesíti-e nyugtaadási kötelezettségét. A közlekedési osztály munkatársai ellenőrzik az autók műszaki megfelelőségét, valamint vállalkozás végzéséhez szükséges engedélyek meglétét.

A vizsgálatok nagy része még folyamatban van, így annak tapasztalatairól még korai nyilatkozni. Eddig súlyos hiányosságokat nem állapított meg a hatóság.

Az ellenőrzések célja a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme azáltal, hogy az ellenőrzések során feltárt jogsértések kiküszöbölésével megelőzhetők a vásárlói megkárosítások és kiszűrhetők a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Az ellenőrzések során a hatóság idén is – a korábbi gyakorlattal egyező módon és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – elsősorban a figyelmeztetés és a kötelezés eszközével él, nem cél a bírságolás, arra csak a súlyos vagyoni érdeksérelem, valamint a fogyasztók életét, egészségét, testi épségét veszélyeztető magatartások esetén kerül sor.

A képen Szálka. Fotó: Mapio.net

Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal.


fürdő kormányhivatal őstermelő tábor
ElőzőHalálos baleset történt Paks és Dunaföldvár között KövetkezőA magyarok dolgoznak legnagyobb arányban a Nagy-Britanniában élő közép- és kelet-európaiak közül


Read previous post:
A magyarok dolgoznak legnagyobb arányban a Nagy-Britanniában élő közép- és kelet-európaiak közül

2017.07.16....

Óriási jégtömb vált le az Antarktiszról

2017.07.16....

Close