full screen background image
Keresés
2021 október 18 - hétfő
  • :
  • :

Győri Lajos vehette át a „Szekszárd Év Tűzoltója” megtisztelő címet

Győri Lajos vehette át a „Szekszárd Év Tűzoltója” megtisztelő címet

2020.05.19. Győri Lajos tűzoltó alezredes, szekszárdi tűzoltóparancsnok vehette át a „Szekszárd Év Tűzoltója” megtisztelő címet kedd délelőtt a városháza dísztermében megtartott ünnepélyes díjátadón.

A díjat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, illetve adományozásáról szóló 11/2016. számú önkormányzati rendelet alapján adják át minden évben. Az önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban teljesít szolgálatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál. A díjat ezen túlmenően olyan személy kaphatja meg, aki az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

A „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet a katasztrófavédelemtől érkezett javaslatok alapján a 2019-es évre vonatkozóan Győri Lajos tűzoltó alezredes, szekszárdi tűzoltóparancsnok vehette át Ács Rezső polgármestertől.

Győri Lajos tűzoltó alezredes 1990. január 1-jén került a Szekszárdi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, idén már 30 éve szolgál hivatásos tűzoltóként. Pályáját gépkocsivezetőként kezdte, majd 20 éven keresztül volt ugyanitt szolgálatparancsnok. 2012. április 1-jével a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi Szervezet, Megyei Főügyeleti Osztály Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt főreferensi beosztásba került, ezzel is elismerve az évek során megszerzett tűzoltásvezetői tapasztalatait.

Győri Lajos alezredes. Fotó: Kiss Albert.

2015. május 1-jei hatállyal, kérelmére a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában ismét szolgálatparancsnoki feladatokat látott el egészen 2017. január 31-ig, majd 2017. február 1-jén tűzoltóparancsnokká nevezték ki a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság élére.

A 30 éves szolgálat alatt számos tűzesetnél és műszaki mentésnél – köztük több jelentősebb, nagyobb káreseménynél – vett részt a kárhelyszíni munkálatokban és irányította azok felszámolását. Nagy tapasztalatával és tudásával segíti a szolgálati csoportok munkáját. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban egyaránt.

Hivatásában azt vallja, attól a pillanattól kezdve, hogy a laktanyában felgyullad a riasztást jelző lámpa, a tűzoltónak semmi más nem számít, csak az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabb segítséget nyújtson a bajba jutott embereknek.

Nyugodt egyénisége mögött mindig megmutatkozik a segítőkészsége, szakmai tudása. A személyi állomány jogos érdekeinek védelmében meghatározó tagja volt a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szociális Bizottságának. 2015. végén felvételre került a becsületbírósági tagok névjegyzékébe, ezzel is bizonyítva a vezetők, kollégák és az alárendeltségébe tartozó állomány megbecsülését. Munkáját mindig lelkiismeretesen és nagy pontossággal végzi, szakmai tudását folyamatosan fejleszti.

Évtizedeken át végzett kiváló szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége, tapasztalata alapján méltán érdemes a kitüntető cím elnyerésére.

Az ünnepélyes díjátadón részt vett többek között dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes, megyei igazgatóhelyettes.

Fotó: Kiss Albert
Read previous post:
Close