full screen background image
Keresés
2020 szeptember 15 - kedd
  • :
  • :

Hat döntés született a rendkívüli közgyűlésen Szekszárdon

Hat döntés született a rendkívüli közgyűlésen Szekszárdon

2018.08.22. Rendkívüli közgyűlést tartott szerda délután a képviselő-testület Szekszárdon. A testület többek között pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását fogadta el, valamint jóváhagyta egy állami földterület megvételét és egy önkormányzati lakás biztosítását egy fiatal munkavállaló részére. 

Az MSZP a nemrég mandátumáról lemondott Mezei László képviselő helyére Murvai Árpádot delegálta a testületbe. A rendkívüli közgyűlés kezdetén Murvai Árpád letette képviselői esküjét.

Murvai Árpád. Fotó: Kadarka.net

A testület ezt követően hat napirendi pontról – ezek közül ötről nyílt, egyről pedig zárt – ülésen tárgyalt. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről szóló javaslatot. A pályázat révén  a helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására lehet forrást igényelni a központi költségvetésből. A támogatás a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel.

A testület szintén egyhangú döntéssel biztosította a város költségvetése terhére azt a közel 4 millió forintot, mely a „Kadarka utcai mini bölcsőde építése kapcsán felmerült pótmunkák elvégzéséhez szükséges. Ács Rezső polgármester a napirendi pont kapcsán megjegyezte, az elmúlt hónapokban áremelkedés tapasztalható az építőiparban, ami sok önkormányzati projektet érint.

Nyolc igen szavazat és két tartózkodás mellett a képviselő-testület ugyancsak elfogadta a  „Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról szóló javaslatot. Az önkormányzat ennek értelmében bruttó 112.566 forintot biztosított a projekt megvalósításához.

Szintén elfogadták – egyhangúlag – azt a javaslatot, melynek értelmében a közgyűlés jóváhagyta, hogy az önkormányzat megvásároljon az államtól egy a Sió projekt megvalósításához szükséges földterületet. Az 1108 m2-es földterületet az előzetesen elvégzett értékbecslés alapján meghatározott összegért, 271.000 forintért veszi meg az önkormányzat az államtól.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelmét ugyancsak egyhangúlag támogatta a grémium. A múzeum leendő régésze számára a testület egy Szent-Györgyi
Albert utcai, 41 m2-es, összkomfortos önkormányzati bérlakást biztosít a döntésnek megfelelően. Ács Rezső polgármester ezzel kapcsolatosan elmondta, az önkormányzat igyekszik támogatni a városba települő fiatal munkavállalókat.

A testület zárt ülésen  tárgyalt a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról és a Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőkéjének leszállításáról. A javaslatot a közgyűlés elfogadta.

Fotó: Kadarka.net