full screen background image
Keresés
2022 január 16 - vasárnap
  • :
  • :

Íme a legfontosabb változások a bíróságok működésében a rendkívüli szünet alatt

Íme a legfontosabb változások a bíróságok működésében a rendkívüli szünet alatt

2020.04.01. Magyarország Kormánya 2020. március 15-től rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el a hazai bíróságokon. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 35.SZ/2020. (III.15) határozata értelmében a bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet alatt nem tarthatnak sem előkészítő üléseket, sem tárgyalásokat, sem nyilvános üléseket.

A bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet alatt továbbra is intézik a peres és peren kívüli ügyeket, de személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekményt csak halaszthatatlan és kivételes esetekben tartanak, így civilisztikai ügyszakban többek között döntenek az ideiglenes megelőző és a megelőző távoltartásról, eljárnak a szülői felügyelet rendezése, megszüntetése, visszaállítása iránt indított, valamint a végrehajtási és a gondnoksági perek bizonyos részében, intézik a pszichiátriai betegek gyógykezelésével kapcsolatos feladataikat, és a perindítást megelőző ideiglenes intézkedéseket, míg büntető ügyszakban a nyomozási bírók határoznak a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedésekről, a belföldi, európai vagy nemzetközi elfogatóparancs végrehajtásáról, intézkednek a bíróság elé állításos ügyekben, szabálysértési ügyszakban eljárnak a gyorsított eljárásokban és határozatokkal szembeni tárgyalás tartás kérése kapcsán, valamint egyes büntetés-végrehajtási ügyekben is.

A felsoroltakon kívül a bíróságok minden ügyszakban ellátják azokat a peren kívül intézhető feladatokat, amelyek személyes jelenlétet nem igényelnek. A rendkívüli ítélkezési szünet tartama alatt a határidők nem szakadnak meg, arról a jogalkotó nem rendelkezett.

Ha mégis személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményt kell tartani, úgy azt lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe, ennek értelmében a jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell tartózkodniuk, a bíróság nyilatkoztatja a megidézetteket arról, hogy a megelőző 14 napban jártak-e fertőzéssel érintett területen, találkoztak-e fertőzött, vagy azzal érintkező személlyel. Ha valószínűsíthető, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, a tárgyalást a bíróság félbeszakíthatja, az érintett személyt elkülönített helyiségbe irányítja és azonnal értesíti az illetékes hatóságot. A jelenlévő személyek adatait és elérhetőségeit a bíróság regisztrálja és eljuttatja az illetékes szervhez.

Az OBH elnökének határozata szerint a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt a személyes ügyfélfogadás minden hazai bíróságon szünetel, így nem tartanak a bíróságok ügyfélsegítő napokat (régi nevén panasznap) és a kezelőirodák is zárva vannak, az ott dolgozók kizárólag távközlési eszközön vagy elektronikus formában látják el tájékoztatási kötelezettségeiket.

A bírósági épületekbe a halaszthatatlan eljárási cselekményekben megidézett ügyfeleken kívül kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott, valamint olyan személy léphet be, aki a bíróság érdekkörébe tartozó feladatokat lát el, de ők is csak szigorú beléptetési szabályok betartása mellett.

A bíróságokon a rendkívüli ítélkezési szünetben az ügyek intézésének elsődleges módja az online ügyintézés!

Eszerint lehetséges bírósági eljárásokat kezdeményezni a rendkívüli ítélkezési szünet idején is valamennyi bíróság előtt, valamennyi ügyszakban az elektronikus, online úton történő ügyindítással. Az ügyindítás előfeltétele, hogy a fél ún. ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztrációval (bővebben: www.magyarorszag.hu) rendelkezzen.

Az ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu regisztráció birtokában a bíróságok előtti ügyindítás a https://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas oldalon feltüntetett módon biztosított: polgári peres eljárásban, gazdasági peres eljárásban, munkaügyi peres eljárásban, közigazgatási peres eljárásban, büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban, csőd-és felszámolási eljárásban, végrehajtási eljárásban, civil szervezetek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban, valamennyi nemperes eljárásban (általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, adósságrendezési eljárás stb.).

A 2020. január hó 1. napját követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton, otthonról 0-24 órában online megtekinthető. Az ún. E-
akta szolgáltatás igénybevétele a https://eakta.birosag.hu/ oldalon, ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági regisztrációt követően lehetséges.

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal további elektronikus szolgáltatásai a https://birosag.hu/e-ugyintezesi-szolgaltatasok oldalon érhetők el. Az elektronikus szolgáltatások keretében lehetséges:

– az eljárási illeték online megfizetése a Bírósági Fizetési Portálon keresztül,
– az ún. elnöki panasz benyújtása az e-panasz menüponton keresztül,
– gazdálkodó szervezetek részére a „csőd – és felszámolási eljárás alatt nem állás tényének” online úton történő igazolása iránti kérelmek benyújtása.

Amennyiben nincs lehetőség az online ügyintézésre, úgy az ügyek papír alapon is intézhetőek, ezen nyomtatványok a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai oldalon elérhetők és postai úton is benyújthatók a bíróságokhoz, valamint elhelyezhetők azon bíróságok gyűjtőládájában, ahol ilyen kihelyezésre került. A papíralapú iratok kezelésének azonban a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt különleges iratkezelési szabályai vannak, a bíróságok valamennyi átvett iratot – a boríték felbontása nélkül – papírzsákba vagy papírdobozba helyezik, amely az iratok érkezési dátumának feltüntetése mellett 7 napra „iratkaranténba” kerül. Az iratkaranténra vonatkozó előírások a bírósági szervezeten belüli küldeményekre és az ügyfelektől érkező küldeményekre egyaránt vonatkoznak. A postán és a kézbesítő útján kézbesített, illetve a bíróság gyűjtőládájában elhelyezett iratok átvétele során maszkot és kesztyűt kell viselni. Az iratkarantén előírásait azonban abban az esetben nem lehet alkalmazni, ha már a boríték felbontása nélkül, vagy az átvétel során megállapítható, hogy olyan ügyre vonatkoznak, amelyek a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt halaszthatatlan ügyintézés alá esnek. (pl. távoltartás, letartóztatás).

Ezeket az iratokat a bírósági dolgozók a legnagyobb körültekintéssel, szájmaszkban, kesztyűben, a higiéniai előírások betartásával kezelik, ezért fontos, hogy ügyfelek a halaszthatatlanul intézendő ügyek papír alapú iratain az ügy tárgyát (pl. távoltartás, kényszerintézkedés) jól látható kiemeléssel tüntessék fel.

Forrás: dr. Kovács Ildikó sajtószóvivő – Szekszárdi Törvényszék
Read previous post:
Close