full screen background image
Keresés
2019 március 3 - vasárnap
  • :
  • :
Szekszárdi Információs portál

Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át Szekszárd Város Napján

Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át Szekszárd Város Napján

2018.08.30. Az első városi képviselő-testület 1905-ös megalakulásának tiszteletére augusztus 29-e Szekszárd Város Napja. Az önkormányzat rendelete értelmében 2016 óta az e napon megtartott közgyűlésen adják át a helyi kitüntetéseket és elismerő címeket.

A városháza dísztermében megtartott ünnepi közgyűlésen Ács Rezső polgármester köszöntötte a meghívottakat, köztük az idei kitüntetetteket. „Miért fürkésszük rég holt egykoriak történeteit, mindennapjait, környezetüket, gondolataikat, tetteik mozgatórugóit?” – tette fel a kérdést beszéde elején a város első embere. Ács Rezső leszögezte: jövőt csak a múltból lehet építeni. Emlékeztetett, már az ősi kultúrákban is kiemelt tisztelet övezte az öregeket, mert az ő tudásuk volt a biztosítéka a közösség fennmaradásának. A hagyomány tisztelete tehát nem öncélú illendőség volt, hanem az életben maradás záloga. És az ma is – fogalmazott a polgármester.

Ünnepi beszédében Ács Rezső felidézte a régmúlt Szekszárdját: a Liszt Ferencet vendégül látó Augusz Antal, az első önként adózó nemes, Bezerédj István és a múzeumalapító apát-plébános, Wosinsky Mór alakját. Képzeletben „belestünk” az egykori Pirnitzer Áruházba, a Salamon testvérek fűszer és csemege kereskedésébe és Diamant néni boltjába, és „láthattuk” a régi Korzót és a Sörkertet a szökőkúttal.

Ács Rezső köszöntötte a meghívottakat, köztük a kitüntetetteket. Fotó: Kiss Albert – Szekszárdi Vasárnap

A polgármester kiemelte: tradícióink évszázadokat fonnak át. Ezek közül is kiemelkedik keresztény hagyományunk, mely alapját jelenti kultúránknak, közösségeinknek, a világról való gondolkodásunknak. Napjaink értékeit vesztett világával szemben valódi, értékes emberi élet lehetőségét felmutató örökségünk ez. Az értékek azonban nem megszületésünkkel kerülnek birtokunkba, hanem a minket befogadó közösségek közvetítik felénk. Ha valamire nagyon büszkék lehetünk ma Szekszárdon, akkor azok épp közösségeink – fogalmazott a városvezető.

A jövő csak a múltból építkezhet, de milyen jövőt, milyen Szekszárdot hagyunk utódainkra – tette fel a kérdést Ács Rezső. A polgármester szerint olyan városnak kell utánunk maradnia, ahol mindenki otthon érezheti magát. Ahol a felnövő nemzedék számára jövőt jelentenek a szekszárdi gyökerek, ahol jó kimondani: szekszárdi vagyok.

Fotó: Kiss Albert – Szekszárdi Vasárnap

Az ünnepi beszédet követően került sor a helyi kitüntetések és elismerő címek átadására, melyek adományozásával az önkormányzat tiszteletét és megbecsülését fejezi ki mindazon személyek, közösségek és vállalkozások iránt, akik a város fejlődésében, értékeinek megőrzésében és gyarapításában kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett

Bacsmai László esperes Drávasztárán nevelkedett vallásos családban. Katolikus pappá 1991-ben szentelték, s először 1993-ban került Szekszárdra káplánként. Egy felsőszentmártoni „kitérő” után 2003-ban került vissza a tolnai megyeszékhelyre, ahol egészen 2017 tavaszáig plébánosként, majd esperesként szolgált. Bacsmai Lászlóban egy közvetlen és a személyes kapcsolatokra nagy hangsúlyt helyező lelkipásztorra lelt a város, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi közösség összetartásában éppúgy, mint a belvárosi templom felújításában. Az egyházi szolgálatát 2017 nyarától Mohácson folytató esperes utóda legjobb barátja, Petkó Tamás lett.

Közjóért kitüntető díj

Dr. Bakk Miklós a Temes megyei Lugos város tanácsosaként 1991-ben ő kezdeményezte Szekszárddal a hivatalos kapcsolatfelvételt, melynek köszönhetően 1993-ban létrejött a testvérvárosi szerződés. Bakk Miklós azóta is meghatározó személyisége a két város kapcsolatának, és nagy szerepe volt a Facsáddal 1995-ben megkötött partnervárosi szerződés megszületésében is.

Illés Tamás az általa vezetett Vállalkozói Szalonban a gazdasági, tudományos és közélet jelentős személyiségei által tartott színvonalas előadásokon keresztül segíti az érdeklődők információhoz jutását. Alapítója és titkára a Magyar Közgazdasági Társaság Tolna Megyei Szervezetének, de a Dienes iskola Tehetségekért Alapítványának kurátoraként is tevékenykedik.

Dicső Zsolt Szekszárdon élő költő, kultúraszervező 45 éve vesz részt aktívan a város irodalmi és kulturális életében. Alapító szerkesztője a 20 éves A PAD folyóiratnak, publikációi az ország legjelentősebb irodalmi orgánumaiban jelennek meg, a magyar irodalmi élet jelentős személyisége. A Mészöly Miklós Emléknap és a Szekszárdi Magasiskola szervezésében is aktívan vesz részt.

A Rotary Club Szekszárd két évtizede végzi karizmatikus, városszépítő tevékenységét. A szervezet egy évtizede folyamatosan támogatja a Tolna Megyei Balassa János Kórházat – 2015-ben közel 100 millió forint értékű orvosi műszerekkel –, de minden évben segítik a tehetséges fiatalokat és a Hospice szekszárdi alapítványát is.
Városszépítő projektjeik közül országos elismerést váltott ki a Béla király téri Tapintható Láthatatlan térplasztika.

Dr. Dusa Gáspár orvosi diplomája megszerzése (1980) óta első munkahelyén, a szekszárdi kórházban dolgozik. Sebészetből, traumatológiából és ortopédiából is szakvizsgázott. Tagja a Szekszárdi Újvárosi Katolikus Társaskörnek. Támogatja azokat a kezdeményezéseket, mellyel a város lakóinak szellemi és lelki fejlődése valósulhat meg, így többek között a Remete és a Kórház kápolna felújítását.

Tóth Lászlóné nyelvtanár a Garay János Gimnázium pedagógusaként dolgozik. Példaértékű elkötelezettséggel, hatékonysággal készít fel diákokat közép- és felsőfokú nyelvvizsgára. Oktató-nevelői munkájával nemcsak az idegen nyelvek, hanem a magyar nyelv szépségére is ráirányítja diákjai figyelmét. A Nyitott Világ Alapítvány magas színvonalú munkájának szakmai vezetője.

Hirling Ádám kitüntető díj

Kocsis Erika óvodapedagógus, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvodából 40 év után idén áprilisban vonult nyugdíjba. Szolgálati ideje alatt mindenkor magas színvonalon állt helyt hivatásában. A Kertvárosi Óvoda telephelyén 2004 óta fejlesztő pedagógusként dolgozott, majd 2014 szeptemberétől az óvodavezető-helyettesi teendőket is ellátta.

Pócs Margit 1997 óta a közművelődési és civil kapcsolatok felelőse a városházán. A Civil Kerekasztal megálmodója, de nevéhez fűződik többek között a Szent László Napok, Önkéntesek Napja, Állampolgári Részvétel Hete és a Mészöly Miklós Emléknap létrejötte is. A Mentálhigiénés Műhely fő mozgatórugója.

Tormay Károly kitüntető cím

Dr. Bajor Klára főorvos a diploma megszerzése óta (1977) a Balassa János kórház bőrgyógyászatán dolgozik: 1986 óta főorvosként, majd 1991-től osztályvezető főorvosként. Gyógyító tevékenysége mellett tagja több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak is. Számos szakmai és tudományos cikk szerzője, területén az egyik legkiválóbb szaktekintély.

Triebler Irma kitüntető cím

Tolácziné Varga Zsuzsanna 1995 óta lát el kiemelkedő szociális tevékenységet. Munkáját 2014-től a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjeként is a gyermekek iránti szeretet és a hit irányította. A Humánszolgáltató Központot 2016 óta igazgatóként vezeti. Az elmúlt években tevékenyen hozzájárult az itt élők szociális körülményeinek javításához.

„Szekszárd javáért” kitüntető cím

A Szekszárdi Dicenty Dezső Kertbarát Kör 1977-ben alakult meg, azóta rendszeres programokkal segíti a város szőlő és bortermelőit, illetve a gyümölcstermesztéssel és kertészettel foglalkozókat. A Kertbarát Kör kezdte megszervezni Szekszárdon a borünnepeket, amelyhez hazánkban egyedülálló módon egy-egy szőlő, illetve bor fajtát
kötnek.

A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 1992-ben alakult meg Szekszárdon és végzi azóta is ismeretterjesztő, kutató és a nemzeti identitást támogató munkáját. Kiemelten kezeli a fiatalok honismeret iránti vágyának felkeltését, a megye történelmének tudományos feltárását, széles körben történő megismertetését.

A CabTec Kft. az autóipar egyik jelentős szekszárdi képviselője. A svájci székhellyel rendelkező cég sikeres vállalati struktúrájának köszönhetően folyamatosan növeli forgalmát. Folyamatos támogatója és segítője a szekszárdi iskoláknak és oktatási intézményeknek. A díjat Kocsis Krisztina HR menedzser vette át.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elismerését, A Szekszárdi Németségért – Klézli János díjat idén Katharina Eicher Müller és Mikola Péterné érdemelte ki. Áldozatos munkájukkal mindketten nagyban hozzájárultak a szekszárdi németség hagyományainak, kultúrájának, dalkincsének és nemzetiségi identitásának megőrzéséhez. A kitüntetést dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Önkormányzat elnöke adta át.

A díjazottak nevében Dicső Zsolt mondott köszönetet. Az alkotó kiemelte: „az élet megannyi területéről jöttünk, mégis közös bennük, hogy szeretjük Szekszárdot, és Szekszárd is szeret minket”. Dicső Zsolt köszönetet mondott az őket támogatóknak, majd zárszóként hozzátette: „mindig szekszárdiak leszünk, e városért fogunk dolgozni, ahogy tettük eddig is”.

Az ünnepi közgyűlésen közreműködött Orbán György előadóművész, a zeneiskola rézfúvós kamaraegyüttese és a Mondschein kórus.

Szerző: Fekete László – Szekszárdi Vasárnap. Fotó: Kiss Albert – Szekszárdi Vasárnap


ElőzőSzekszárd Város Napja – ünnepi közgyűlés KövetkezőTeherautóval ütközött egy személyautó Bátaszéken


Read previous post:
Teherautóval ütközött egy személyautó Bátaszéken

2018.08.30....

Naperőmű létesül Bonyhád, Iregszemcse, Paks és Tamási térségében is

2018.08.29....

Close