full screen background image
Keresés
2019 december 17 - kedd
  • :
  • :
A Független Szekszárdi Információs portál

Leszavazták Ács Rezső módosító javaslatait, érvényes a tűzifapályázat

Leszavazták Ács Rezső módosító javaslatait, érvényes a tűzifapályázat

2019.12.16. Újabb rendkívüli ülést tartott hétfő délután a szekszárdi önkormányzat közgyűlése.

A rendkívüli közgyűlést Ács Rezső polgármester (FIDESZ-KDNP) azt követően hívta össze, hogy a múlt hét csütörtökre – a hétfőivel megegyező napirendi pontokkal – meghirdetett rendkívüli közgyűlés elmaradt, miután az Éljen Szekszárd (ÉSZ) képviselői nem jelentek meg és a testület határozatképtelen volt. A polgármester azért hívta össze a rendkívüli közgyűlést, mert törvényességi észrevételt tett az ÉSZ által beterjesztett és a testület által november 28-án elfogadott „ez a minimum” elnevezésű, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő terv kidolgozását célzó határozattal kapcsolatosan. Ács Rezső – egy napirendi pont alatt – mindkét határozat esetében módosításokat javasolt. Emellett a szociális célú tűzifa beszerzésével és kiszállításával kapcsolatosan lefolytatott pályázat eredményének jóváhagyása kapcsán ült össze a testület.

A közgyűlés napirendi pontjait egyhangú szavazással fogadta el a képviselő-testület.

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő terv kidolgozását célzó határozattal kapcsolatos napirendi pontnál Ács Rezső arról tájékoztatta a képviselőket, hogy Szekszárd sokat tesz a klímavédelem érdekében. Többek között elmondta, hogy a város tagja a Klímabarát Települések Országos Szövetségének, illetve az Under2 nevű nemzetközi klímavédelmi szövetségnek. Felidézte, a város korábban klímabarát település díjat, míg az önkormányzat az idén energia hatékony önkormányzat díjat nyert.

Módosító javaslatában azt szerette volna, ha a terv kidolgozását majdan végző szakcsoport definiálná a dokumentumban szereplő klímavészhelyzet fogalmát.

A szavazáson a testület nemmel voksolt a módosító javaslatra, ezt követően dr. Haag Éva (FIDESZ-KDNP) új szavazást kért. A kérést a testület szavazás útján megtagadta, így az eredetileg elfogadott határozat maradt életben. Ebben a közgyűlés megállapítja, hogy klímavészhelyzet áll fenn és a közgyűlés kötelességének tekinti az éghajlatváltozás elleni fellépés előmozdítását, valamint felkéri az érintett szakbizottságot, hogy dolgozza ki és terjessze a közgyűlés elé Szekszárd lakossági klímaalkalmazkodási tervét.

A közgyűlés a dr. Haag Éva kérésére tartott 5 perces szünet után folytatódott az „Ez a minimum” címmel az átláthatóság és a nyilvánosság javításáról szóló határozat módosításával kapcsolatos napirendi ponttal. A napirendi ponttal összefüggésben egyik oldalról sem hangzott el kérdés, illetve hozzászólás, így Ács Rezső máris szavazásra bocsátotta napirendi pontot, melyet a testület nem fogadott el, így ebben az esetben is az eredeti határozat maradt életben.

A határozat alapján többek között biztosítani kell a közgyűlések közvetítését, az önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által alapított, vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt közbeszerzések átláthatóságát.

A szociális célú tűzifa beszerzésével és kiszállításával kapcsolatosan ismételten lefolytatott beszerzési eljárás eredményének jóváhagyásáról szóló napirendi pontnál Zaják Rita (ÉSZ) felvetette, hogy a kiosztandó tűzifa mennyisége csak családonként 2-3 hétre elegendő, ami kevés. Faragó Zsolt (ÉSZ) pedig arról szólt, hogy szeptember végéig kellene beszerezni a tűzifát, hogy az biztosan minden rászorulóhoz időben eljusson. Ács Rezső elmondta, a fa mennyiségével és a beszerzés határidejével kapcsolatosan rendeletmódosítás útján lehet, kell rendelkezni. Emellett felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés összeállításánál is tekintettel kell majd lenni a kiosztható fa mennyiségének növekedésével járó kiadásra.

A közgyűlés egyhangúlag támogatta és elfogadta a beszerzés eredményéről szóló napirendi pontot. Ennek értelmében – 10 086 910 Ft-os ajánlatával – a Csatári Tüzép Bt. lett a pályázat nyertese. A 2655 mázsa tűzifát összesen 177 rászoruló részére juttatják el.

A közgyűlés legközelebb december 23-án tart – közmeghallgatással egybekötött – ülést.

Fotó: Kadarka.net