full screen background image
Keresés
2021 július 24 - szombat
  • :
  • :

Tolna megye kincsei: kastély, templom és kápolna is bekerült a megyei értéktárba

Tolna megye kincsei: kastély, templom és kápolna is bekerült a megyei értéktárba

2018.11.10. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság soros ülésén hét település 17 értékéről döntött, melynek eredményeként a Tolna Megyei Értéktár három kategóriában újabb 13 értékkel gyarapodott. Írásunkban az Épített környezet kategóriában az Értéktárba került értékeket mutatjuk be.

Mint azt megírtuk, Kulturális örökség kategóriában került az Értéktárba Decsi Kiss Mária gyöngyékszerkészítő munkássága, a Tolnai Kékfestő Műhely Bezerédj Amália munkássága, illetve a Lengyeli kultúra. Az Épített környezet kategóriában a bikácsi evangélikus templom, a szedresi Balogh (Illés)- kastély, és a római katolikus kápolna került az Értéktárba. Természeti környezet kategóriában került az Értéktárba a kurdi pannóniai üledékek ősmaradványai, a Kistápéi láprét, a bikácsi Ökör-hegy, a Kistápéi Zichy-kastélypark, valamint a szedresi Ős-Sárvíz és a Tarkasáfrányos.

Írásunkban az Épített környezet kategóriában az értéktárba került értékekről olvashatnak.

Evangélikus templom, Bikács

A műemlékvédelem alatt álló egyhajós, nyeregtetős templom 1763-ban barokk stílusban épült, utolsó nagy felújítására 2010-ben került sor. A főút kanyarjában szabadon álló épületet déli homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a torony tengelyében nyíló bejárat felett timpanonnal, a féloromzatok végén egy-egy kővázával emelték. Síkfödémes belső részében a hajó három oldalán karzat fut végig: a déli oldalon orgonakarzat, a faoszlopos oldalkarzatok mellvédjének festett fatábláit pedig az ótestamentumból és Jézus életéből vett jelenetek díszítik. A faragott kapuszárnyak közvetlenül az építés utáni időszakból valók. A 19. század elejéről származó templombelső értékes egyháztörténeti örökség, amely külön védettséget élvez. Ennek fő oka a cibóriumos szószékoltár, amely egyedülálló érték és érdekesség az egész országban.

Balogh (Illés)- kastély, Szedres

Az épület magja egy feltehetően a 19. század közepén épült, földszintes, oldalfolyosós kúria volt. Jelenlegi tömege és homlokzatai az 1928-as átépítéskor alakultak ki. Az államosítás előtti utolsó tulajdonosa az Illés család volt. A kastély körül 19. századi majorsági épületek: egykori cselédházak, istálló, magtár van. A 20. század második felében a majorság számos melléképületét lebontották. A kastély téglalap alaprajzú, alápincézett, földszintes, nyeregtetős épület, középtengelyében földszintes, manzárdtetős keresztszárnnyal, északi és déli végén emeletes, kontyolt nyeregtetős keresztszárnyakkal.

A Kajmádpusztán álló historizáló épület a Twickel Szőlőbirtok Kft. tulajdona, nem látogatható.

Római katolikus kápolna, Szedres

A nyugati homlokzati tornyos kápolna késő barokk stílusban épült 1832-ben, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a fő- és az oldalhomlokzatokon három, illetve egy-egy ívvel megnyitott toronyaljjal. A karzatablak két oldalán egy-egy íves szoborfülke van, az egyikben Szent Flórián fej nélküli kőszobra, a másikból már sajnos hiányzik Szent Vendel-szobra. A tornyot közrefogó, volutás féloromzatokon kővázák láthatók. A toronysisakon 1832-es évszám. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola; melynek festése építéskori. A hajó bejárati oldalán a karzat állapota már romos. A berendezés hiányzik, a kápolnát kifosztották, üresen, romosan lassan az enyészeté.

Hamarosan a Természeti környezet kategóriában az értéktárba került értékekről is bővebben olvashatnak.

A Kulturális örökség kategóriában legutóbb az értéktárba került értékekről itt olvashat – kattintson!

A képen a Balogh (Illés)- kastély. Fotó: kastelyok.com

Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat – Tolna Megyei Értéktár Bizottság