full screen background image
Keresés
2019 január 20 - vasárnap
  • :
  • :

Tolna Megye Védelméért – öten vehettek át emlékérmet

Tolna Megye Védelméért – öten vehettek át emlékérmet

2016.07.06. Öten vehettek át Tolna Megye Védelméért emlékérmet dr. Horváth Kálmán Tolna megyei  kormánymegbízottól, aki egyben a megyei védelmi bizottság elnöke is – közölte honlapján a megyei kormányhivatal.

Dr. Soczó László rendőr dandártábornok megye rendőrfőkapitány javaslatára emlékérmet vehetett át dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Dr. Balázs Gábor parancsnoki munkájával nagyban hozzájárul a társhatóságokkal kapcsolatos közös munka kiemelkedő színvonalához. A különféle együttműködésekre való készsége, valamennyi a védekezési feladatokban résztvevő társhatóság és civil szervezet irányában példaértékű. Áldozatos munkájával nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Tolna megye lakossága mindenkor biztonságban érezhesse magát – szerepel az indoklásban.

Vörösné Strasser Teréz, a Szekszárdi Járási Hivatal hivatalvezetője, egyben a Szekszárdi Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke javaslatára szintén elismerésben részesült Huszárné Lukács Rozália Anna, Báta település polgármestere. Az indoklás szerint Huszárné Lukács Rozália Anna kiemelkedően helytállt a 2013-és dunai árvízi helyzet kezelésében, példaértékű munkát végzett az előkészítési és védekezési folyamatok lebonyolításában.

Az önkormányzati védekezés keretében mintegy 3000 méter védelmi szakaszon vált szükségessé a meglévő védmű megerősítése, annak érdekében, hogy az elöntéssel veszélyeztetett településrészek és a tulajdonosok ingatlanai megóvásra kerüljenek. Huszárné Lukács Rozália Anna a lakosság élet- és vagyonbiztonságát elsődleges célnak tekintette. Tapasztalatával nagyon sokat segítette és jelenleg is segíti a helyi védelmi bizottság munkáját.

Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke javaslatára vehetett át elismerést Szabó Jenő tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.  Szabó Jenő 24 éve teljesít szolgálatot Dombóváron, hivatástudata, a tűzoltóság iránti elkötelezettsége kiemelkedő. Parancsnoki tevékenysége alatt sikerült egy olyan közösséget kialakítania, mely magas színvonalon és hatékonyan látja el feladatait.

A tűzesetek és műszaki mentéseken felül részt vett a vörösiszap-katasztrófa felszámolásában és több alkalommal közreműködött árvízi védekezésben is. Folyamatos tanulással és felkészüléssel, a társadalmi elvárásoknak mindig megfelelő eredményes munkát végez – olvasható az indoklásban.

Ugyancsak Tolna Megye Védelméért emlékérmet vehetett át – dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója javaslatára – Sárossy Gábor tűzoltó alezredes a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője. Sárossy Gábor 1997. óta rendkívüli szorgalommal, magas szakmai szinten végzi munkáját. Magasfokú hivatástudata, megfelelő szerénységgel, a lakosság védelme érdekében tanúsított, a polgári védelem iránti elkötelezettséggel párosul. Szakmai életútja töretlen, tevékenysége példaértékű. Az elmúlt években aktívan részt vett a Tolna megyét sújtó rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakult veszélyhelyzetek felszámolásának irányításában. Közreműködött a nemzeti minősítéssel rendelkező megyei Gemenc Mentőcsoport létrehozásában.

Vanyur Tibor ezredes, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka javaslatára emlékéremben részesítették Tóth Csaba alezredest.  Tóth Csaba a katonai igazgatás területi szervének vezetőjeként 2011. óta vesz részt a Tolna Megyei Védelmi Bizottság munkájában, mely során a katonai igazgatás szakterületét nagy szakmai tudással, lelkiismeretesen képviseli.

A védelmi igazgatás rendszerének honvédelmi feladatai végrehajtásának biztosítása érdekében gondoskodik a helyi védelmi bizottságok honvédelmi elnökhelyetteseinek szakmai felkészültsége és védelmi igazgatási feladatainak végrehajtása feltételeinek megteremtéséről. Folyamatosan biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek érvényesítését.

A megye védelme érdekében kiemelkedően teljesítők kaphatják az elismerést
Az elismerésben a Tolna megye védelméért kiemelkedő tevékenységet folytató hivatásos, közalkalmazotti, kormánytisztviselői állományban lévők, illetve természetes személyek részesülhetnek, akik a védelmi felkészítési-, gyakorlati feladatok, valamint a védekezési feladatok megvalósításában hivatásuknál fogva vagy önkéntesként kimagaslóan helyt álltak. Az elismerésben részesülők személyéről  dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, mint a megyei védelmi bizottság elnöke döntött.

Forrás/fotó: Tolna Megyei Kormányhivatal
Read previous post:
Close