full screen background image
Keresés
2022 január 20 - csütörtök
  • :
  • :

Új arculatot szabnak a megyének

Új arculatot szabnak a megyének

2017.02.11. Első alkalommal ülésezett 2017-ben a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A testület számos fontos témát érintett a napirendben, többek között a jövőre vonatkozó kitüntetési rendelet, az idei marketingterv és az éves költségvetés elfogadásáról is döntött.

Változnak a megyei kitüntető díjak adományozásának szabályai, és a rendelet sorra veszi az elnöki elismeréseket is. A jövőben továbbra is a hagyománynak megfelelően ítélhetik oda a Tolna Megyéért, valamint a Bezerédj István,- Babits Mihály,- Beszédes József- és Sipos Márton-díjakat, viszont az eddigi kiváló köztisztviselői és közalkalmazotti díjakat a Tolna Megye Közszolgálatáért kitüntetés váltja fel.

Az elnöki elismerések nevesítve: Az Év Tolna Megyei Újságírója díj, Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj, Bazsonyi Arany Mecénás díj, Érték díj, Tolnaikum megkülönböztető minősítés, Tolna Megye Közbiztonságáért díj, Tolna Megye Talentuma díj, Létay Menyhért díj, Tolna Megye Legjobb Sportolója.

Dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző hozzászólásában a szabályozás hátteréről is tájékoztatást adott. Fehérvári Tamás közgyűlési elnök ehhez csatlakozva mondta el: a megyei önkormányzatok megváltozott szerepköréből adódóan időszerű a változtatás, nem mellesleg a finanszírozási háttér is fontos tényező.

A 2017-es marketing terv – mint ahogyan az előterjesztésben áll – abból a célból készült el, hogy sorra vegye az elkövetkező év egyes eseményeit és kijelölje a célok eléréséhez szükséges eszközöket.

A terv építkezik a tavaly elfogadott marketing stratégiára és annak megalkotása óta eltelt rövid időszak eredményeire. Ezek között kerül megemlítésre, hogy tavaly augusztus végén a megye már egy új logóval jelent meg, és hagyományteremtő céllal szervezte meg programjait (pl.: borMegyetem, Tolnaiukomok ünnepélyes átadása) „Vár a megye” rendezvényén.

2017. célja: új arculatot szabni a megyének – áll a marketing tervben. Olyan koncepciót képzel el, amely jobban illeszkedik a megye új profiljához és szerepköréhez, ám tiszteli és megőrzi a hagyományokat is. Így az elkövetkező időszakban a Tolna Megyei Önkormányzathoz kapcsolódóan, valamennyi lehetséges alkalommal megjelenik az alábbi szlogen és logó:

„Hol az ember boldog, s boldogul”

 

A fenti kép illetve szöveg hívatott kifejezni az értékekben gazdag megyét, ahol az emberek megtalálják számításaikat, élhető és páratlan szépségű környezetben tölthetik mindennapjaikat. A jelmondat tartalmazza az emberek alapvető óhaját és törekvéseik célját,azaz a boldogságot és a boldogulást.

Tolna megye imázsfilmen keresztül történő bemutatása is szerepel az önkormányzat tervei között. A rövidfilm mindössze néhány percben, zenei aláfestéssel és narrációval keltene hangulatot. Célja, hogy a rengeteg értéket és a megye életét képsorokba állítva ízelítőt adjon mindenkinek, akár otthonaként, akár úticélként tekint Tolna megyére.

A 2017. évre szóló marketing terv feladata, hogy teljes képet adjon azokról az elképzelésekről, melyek a megye új arculatának kialakulását segítik, s végső soron egy – tevékenységében, kommunikációjában és megnyilvánulásaiban – mindenki számára közismert, jól beazonosítható Tolna megye képe rajzolódik ki.

A 2017. esztendőben több mint 412 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat a megyei önkormányzat, amelyből 30 millió forint egy KEHOP projektre (klímastratégia kidolgozása, éghajlat-változási platform létrehozása és működtetése), 132 millió forint egy TOP projekt (Tolna megyei foglalkoztatási paktum) megvalósítására, a fennmaradó összeg pedig egyéb működéssel összefüggő feladatokra fordítható. A pénzügyi keretek idén is elegendőek a megye kitűzött céljainak biztonságos megvalósítására.

Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat. Fotó: Ótós Réka
Read previous post:
Close