full screen background image
Keresés
2022 január 20 - csütörtök
  • :
  • :

Szabálytalanságokat állapítottak meg a Csapó Dániel középiskola ellenérzése során

Szabálytalanságokat állapítottak meg a Csapó Dániel középiskola ellenérzése során

2019.12.19. Az Állami Számvevőszék befejezte az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2016-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az intézmény belső kontrollrendszere, pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. Nem volt biztosított a nemzeti vagyonnal való átlátható, szabályszerű gazdálkodás. Az intézmény nem volt védett a korrupcióval szemben.

Az eredményes és célszerű szakképzés alapja és alapvető feltétele a szakképző intézmények közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, átlátható és a korrupcióval szembeni védelmet biztosító működése és gazdálkodása. Mindezen igényekkel összhangban, a közpénzügyek átláthatóságának előmozdítása, a közvagyon védelme érdekében került sor az agrárszakképző iskolák belső kontrollrendszerének és gazdálkodásának ellenőrzésére.

A szekszárdi AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hat tagintézménnyel rendelkező közös igazgatású köznevelési intézmény, térségi integrált szakképző központ. Tevékenysége szakgimnáziumi, szakközépiskolai nevelés-oktatás és kollégiumi ellátás, valamint felnőttoktatás. A képzések mezőgazdasági, élelmiszeripari, közgazdasági, mezőgazdasági gépészeti, kertészet és parképítési, valamint rendészet és közszolgálati szakágazatban folytak. Az intézmény alapítója és irányító szerve a Földművelésügyi Minisztérium, jelenleg Agrárminisztérium.

A gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény saját gazdasági szervezete útján látta el. Az intézmény 2017-ben több mint 4,1 milliárd Ft költségvetési bevétellel rendelkezett, költségvetési kiadása közel 3,7 milliárd Ft volt, továbbá több mint 4,7 milliárd Ft vagyonnal gazdálkodott. Az átlagos statisztikai állományi létszám 487 fő volt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak a kontrollkörnyezet kialakításának hiányosságai, valamint az integrált kockázatkezelés, a gazdálkodási jogkörgyakorlás és a belső ellenőrzés területén tapasztalt szabálytalanságok miatt, ezáltal nem biztosította a szabályszerű közpénzfelhasználás feltételeit.

Az intézmény pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a kötelezettségvállalások nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Ezáltal nem volt biztosított a kiadási előirányzatok szabályszerű, ütemezett felhasználása.

A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű a leltározási hiányosságok, valamint az ingatlanokat érintő vagyonkezelési szerződések hiánya miatt. Az intézmény költségvetési beszámolójában szereplő mérleg nem volt megalapozott, nem érvényesült a nemzeti vagyon védelme.

Az intézmény nem végzett integritás kockázatelemzést, a kötelező és nem kötelező kontrollok kiépítettsége nem volt megfelelő.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának 10 javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A képen a Csapó Dániel középiskola kollégiuma Szekszárdon. Fotó: Kadarka.net

Forrás: Állami Számvevőszék
Read previous post:
Close